"Förmåga att ställa om behövs i skogsindustrin", säger Stora Ensos vd

Skogen är och förblir en viktig naturresurs i Finland och Norden. Skogsindustrin har alltid haft förmågan att ställa om så att produktionen motsvarar marknadens behov och det måste den göra även nu. Det framhåller Stora Ensos vd Annica Bresky i en intervju för HBL.

Det finns många andra produkter för skogsindustrin än massa och papper. Innovation och utveckling är vi duktiga på i Norden, säger Stora Ensos vd Annica Bresky.
14.09.2020 07:00
Annica Bresky har noga följt med diskussionen i Finland om skogsbolaget UPM:s planer på att stänga Kaipola bruk i Jämsä.
Hon talar bara för sitt eget företag, men säger att det inte bara är lönsamhet och lönenivåer som är avgörande för en fabriks möjligheter att klara sig. Livskraftiga fabriker kan ställas om till att producera nya produkter. Tyvärr är det ändå inte möjligt alla gånger, påpekar hon.
Som exempel på omställning nämner Bresky Stora Ensos bruk i Uleåborg, där produktionen just nu konverteras till kartong. För knappt femton år sedan bestod försäljningen från Stora Enso till 70 procent av papper. Efter konverteringen i Uleåborg är andelen under 20 procent.

ANDRA LÄSER