Högskolorna ska lära sig leva med viruset – omöjligt att göra alla nöjda

Högskolorna i Svenskfinland spelar en betydande roll då coronaviruset ser ut att övergå till att bli en del av vår vardag. En kombination av när– och distansundervisning verkar bli receptet för höstens högskolestudier.

Linda Gerkman säger att studentkåren vid Hanken har hållit den sociala andan upp under coronaåret.
Studerande i Finland drabbades hårt då coronapandemin slog till. Högskolorna förbereder sig nu för andra gången för att öppna dörrarna.
Helsingfors universitet förbereder sig inför en trygg återöppning i enlighet med myndigheternas rekommendationer. Detta innebär mindre grupper, säkerhetsavstånd och massföreläsningar på distans.
– Studielivet är en väsentlig del av universitetsstudierna, två årskullar har lidit av pandemin. Samtidigt finns det studenter som hör till riskgrupp och är rädda för att bli tvingade att delta i massföreläsningar, säger Susanna Niinistö-Sivuranta, direktör på undervisnings- och studentservicen vid Helsingfors universitet.
Niinistö-Sivuranta betonar att vissa ledande experter, som Hanna Nohynek, vill öppna för diskussion om hur vi lär oss leva med virusets närvaro i takt med att befolkningen blir vaccinerad.
– Universiteten har en viktig roll i samhällsdiskussionen om hur vi ser på livet och vardagen. Hittills har vi följt de rekommendationer som Institutet för hälsa och välfärd gett och det kommer vi också göra på hösten, säger Niinistö-Sivuranta.

Soc & kom värnar också om äldre studerande

– Några massföreläsningar blir det tyvärr inte under hösten, säger Johan Bärlund, rektor för Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet (Soc & kom).
Eftersom smittalen gått upp igen och det inte ser ut som att 20-åringarna kommer få två doser vaccin innan studierna inleds är det svårt att bedöma hurdant smittläget kommer vara i höst. Just nu ser det ut som att man så längt det är möjligt kommer ordna undervisning för mindre grupper på plats. Enligt Bärlund uppstår också konfliksituationer eftersom vissa gillar distansstudier och gärna fortätter med dem.
– Det blir pedagogiskt svårt om några deltar på distans och andra är på plats. Därför har vi i princip orsak att ha obligatorisk närundervisning så fort hälsomyndigheterna tillåter det, säger Bärlund.
Högskolan har noterat att de sociala sammanhangen har stor betydelse för studenterna.
– På hösten kommer man på Soc & kom försöka se till att också de äldre studerandena kan delta i någon form av närundervisning, vilket skiljer sig från förra hösten då fokus låg på förstaårsstuderande, säger Bärlund.
– Helsingfors universitet ska vara en trygg plats att återvända till, säger Niinistö-Sivuranta.

Hanken ska inte bli ett distansuniversitet

På Hanken kommer undervisningen åtminstone i period ett ordnas främst på distans – även handelshögskolan avvaktar och följer myndigheternas rekommendationer. Diskussionstillfällen i liten grupp på plats kommer sannolikt vara möjliga, men ingen blir tvingad att delta i närundervisning. Om allt går bra kommer högskolan återgå till det normala efter nyår. Vad det nya normala blir återstår dock ännu att se.
– Våra studerande har uppskattat möjligheten att studera på distans, då de kan kombinera jobb och studier lättare, säger Linda Gerkman, direktör för studier och antagning på Hanken.
Att få diskutera och reflektera i grupp är enligt Gerkman ändå viktigt. För Hankens del har det även varit praktiskt med föreläsningar på distans, eftersom studerande i både Vasa och Helsingfors då kan ta del av dem.
– Hanken ska ändå inte bli ett distansuniversitet, säger Gerkman.
Hon betonar att studentkåren gjort ett fint jobb med att ordna trygga evenemang under pandemin och att samarbetet mellan kåren och högskolan fungerat väl.
På Arcada har det varit möjligt att hålla de praktiska studierna på plats. Nu hoppas man på att få öppna campus ytterligare.

"Mänskligheten måste hitta en medelväg"

På yrkeshögskolan Arcada har man under det gångna året ordnat en del av undervisningen i mindre grupper på högst tio personer. Mona Forsskåhl, rektor på Arcada, är hoppfull inför att höstens arrangemang ska bli som vanligt men läser med viss oro rapporter om bland annat deltavariantens spridning.
– Vi följer läget, jag hoppas vi kan öppna campusundervisningen. Med oss tar vi lärdomar om vad som fungerar med distansundervisning, till exempel kan studerandena se på föreläsning på distans och sedan ha diskussionstillfällen om materialet ansikte mot ansikte, säger Forsskåhl.
Oroade studerande har det funnits också på Arcada. Medan en del är irriterade över att behöva studera på distans, blir andra upprörda över att högskolan öppnar sin lunchrestaurang. Att hålla alla nöjda är enligt henne inte möjligt.
– Vi måste hitta en gyllene medelväg för hur man mår psykiskt bra och är trygg. Vi tar de som är oroade på allvar, men i undervisningen finns en del obligatoriska element som måste ske som närundervisning, säger Forsskåhl.
För de som inte vill flytta till en ny studiestad har det varit bekvämt med distansstudier. Som det ser ut nu kan en flytt närmare högskolan vara praktisk.

Närundervisning möjlig i Åbo

Mikael Lindfelt, prorektor på Åbo Akademi, ser fram emot att ta emot studerande på campus på hösten. Åbo Akademi har lagt upp riktlinjer för period ett, med förbehåll för att virusläget kan försämras.
De kurser som har färre än 30 deltagande kommer kunna ordnas som närundervisning, medan de som har fler än 60 deltagande genomförs online. Kurserna med ett deltagarantal däremellan kan ordnas som någon form av hybrid, beroende på undervisarens kreativitet och kursens egenskaper.
– Förhoppningsvis kan vi återgå till det normala i period två då studenterna fått båda vaccindoserna. Om läget förvärras kan vi ganska lätt återgå till distansundervisning, så vi förbereder oss på att redan delvis öppna upp i period ett, säger Lindfelt.

Närstudier viktiga på Aalto

Ungefär hälften av undervisningen på Aalto-universitetet kommer ordnas på campus. Eija Zitting, chef för lärandetjänster, betonar vikten av närstudier för de mer praktiska ämnesområdena. Aaltos linje är att massföreläsningar hålls på distans, men så mycket som möjligt av det som kräver övning, diskussion och skapande ska kunna göras på campus.
– Att få studera på campus är betydligt mer motiverande för studierna. Särskilt första- och andraårsstuderande prioriteras då vi gör en plan för hur vi bygger upp undervisningen. I augusti klarnar höstens läge, säger Zitting.

ANDRA LÄSER