S-banken: Folk i huvudstadsregionen tycker det är läge att spara nu

Protektionism och politisk instabilitet utgör de största hoten mot världsekonomin, enligt bankens chefsekonom Timo Hirvonen.

<a href="https://findikaattori.fi/sv/115">Hushållens sparkvot </a>har varit negativ de senaste åren. S-banken räknar med att den stiger nu.
05.03.2019 08:36 UPPDATERAD 05.03.2019 08:37
I sin färska prognos räknar S-banken med hyfsad ekonomisk tillväxt.
– Hushållens konsumtion upprätthåller tillväxten. Lönehöjningar och den förbättrade sysselsättningen ökar hushållens köpkraft och konsumtion, medan investeringarna och exporten utvecklas måttligt, säger chefsekonomen Timo Hirvonen i prognosen.

S-bankens prognos

Finlands ekonomi växer 1,6 procent i år och 1,4 procent nästa år. I fjol var tillväxten 2,2 procent. Exporten påverkas av lägre tillväxt på exportmarknaderna.
Inflationen är 1,3 procent i år och 1,4 procent nästa år.
Antalet sysselsatta ökar med 30 000 i år, sysselsättningsgraden blir 72 procent. Arbetslöshetsgraden ligger under 7 procent i år och nästa år.
Världsekonomin växer 3,4 procent i år och 3,2 procent nästa år.
Samtidigt noterar han att de finländska hushållen inte sätter sprätt på alla sina pengar, och att konsumentbarometern visar att många överväger att börja spara. Det är i synnerhet personer i huvudstadsregionen som tycker att det är läge att börja spara.
– De ivrigaste spararna finns just nu innanför Ring III, i Uleåborgstrakten och i Lappland.
Beträffande den globala ekonomin ser han ökande protektionism som en risk, men vill föra fram flera positiva signaler.
– Den senaste tiden har vi sett tecken på att lösningar som stödjer den ekonomiska utvecklingen kan uppnås både i USA:s och Kinas handelstvist och när det gäller brexit.

ANDRA LÄSER