Världens frälsare?

I den aktuella debatten om Jesu existens och betydelse vore det klargörande att skilja mellan två frågor.

I den aktuella debatten om Jesu existens och betydelse vore det klargörande att skilja mellan två frågor. Å ena sidan den historiska frågan: levde det vid vår tideräknings början i den romerska provinsen Palestina en individ på vilken dessa beskrivningar – eller i varje fall de flesta av dem – passar in: han framförde tankarna i bergspredikan, han förde en kringvandrande tillvaro omgiven av en grupp lärjungar, han stod i konflikt med judiska skriftlärda och betraktades som en orosstiftare av romarna, han korsfästes på Golgata.
Å andra sidan har vi frågan om denna individ var världens frälsare, om han var Guds son och om han återuppstod från de döda. De senare påståendena kan inte beläggas – men inte heller vederläggas – med historisk evidens. De är trosfrågor.

Lars Hertzberg,

Helsingfors

ANDRA LÄSER