Gränserna öppnades mot världen igen

Under coronatiden har resandet till och från Israel blivit en byråkratisk balett. Därför har jag varken lämnat landet eller fått besök från Finland på snart två år. I måndags var det dags.

Jag väntade utanför flygterminalen eftersom endast passagerare får gå in.

ANDRA LÄSER