Höj kvalitetsribban, Svenska Yle!

Johanna Törn-Mangs upprepar självklarheten "Alla kan inte tycka om allt" i en intervju om Svenska Yle i HBL 5.2). Det (för)svaret har vi som kritiserat bristerna fått höra i åratal. Men ingen skattebetalare ska behöva acceptera omdömeslöst tomsnack, bristande allmänbildning och onyanserat eller felaktigt språk hos en så stor del av rösterna på Yle Vega, vår enda så kallade vuxenkanal i radio på svenska. Flödespratet är ofta under all kritik både språkligt och innehållsmässigt och det är inte ovanligt med ohövligt ytliga eller inga kunskaper alls hos programvärdar som bjuder in kunniga gäster. Program om någonting vi inte visste att vi ville veta kan vara inspirerande och få oss att intressera oss för nya områden och tankegångar, förutsatt att programmakarna och cheferna bakom dem höjer kvalitetsribban.

Gunilla Malm,

Helsingfors

ANDRA LÄSER