Bra beslut men ingen anledning till brösttoner

"Få av oss tänker att det skulle vara helt i sin ordning att låta finländska barn bo på gatan eller i övrigt leva utan omsorg."

27.02.2020 05:56 UPPDATERAD 27.02.2020 14:20
Regeringen har enats om att Finland tar emot 175 asylsökande från Medelhavsområdet. Beslutet är rimligt och klokt, men ger ingen anledning till att ta till brösttoner. Den här typen av solidaritet är i själva verket något som man kan förutsätta av en regering i ett EU-land.
Diskussionen om EU:s gemensamma asylpolitik kretsar ofta kring Dublinprocessens detaljer, medan den stora bilden lyser med sin frånvaro. Det kan vara svårt att tro att EU:s asylpolitik faktiskt grundar sig på principen om solidaritet. Enligt Fördraget om EU:s funktionssätt ska EU nämligen "utarbeta en gemensam politik för asyl, invandring och kontroll av de yttre gränserna som grundar sig på solidaritet mellan medlemsstaterna och som är rättvis för medborgare i tredjeländer."
Beslutet angående de 175 är utan tvekan ett tecken på solidaritet gentemot de länder och människor som är mest drabbade.

ANDRA LÄSER