Nytt bud från Utbildningsstyrelsen: Alla ska få sifferbetyg från årskurs fyra

Utbildningsstyrelsen nya riktlinjer för bedömningen i grundskolan ska öka betygens jämförbarhet mellan skolorna.

Enligt Utbildningsstyrelsen nya riktlinjer ska alla skolor ge sifferbetyg från och med årskurs 4.
Utbildningsstyrelsen preciserar läroplanens riktlinjer för bedömningen av den grundläggande utbildningen. De nya riktlinjerna ersätter de föregående som ingår i kapitel 6 i den senaste läroplanen från 2014.
En av förändringarna är att användningen av sifferbetyg inleds tidigare. I fortsättningen ska alla skolor ge sifferbetyg från och med årskurs 4.
Tidigare har skolan självständigt kunnat fatta beslut om användningen av sifferbetyg i årskurserna 1–7. Från och med årskurs 8 har sifferbetyg varit obligatoriska.
Dessutom ger Utbildningsstyrelsen nya riktlinjer för själva bedömningen. De nuvarande riktlinjerna har upplevts som svåra att tolka till vissa delar.

Tydligare slutbedömning

De nya riktlinjerna betonar tydligare än hittills att bedömningen ska grunda sig på målen för läroämnena.
– Syftet med bedömningen beskrivs bättre än hittills. Dessutom har vi förtydligat skyldigheten att dokumentera prestationer som inverkar på bedömningen, säger undervisningsrådet Erja Vitikka i ett pressmeddelande.
Slutbedömningen har också förtydligats. Tidpunkten för slutbedömningen och principerna för slutbetyget fastställs i fortsättningen på nationell nivå.
Utbildningsstyrelsen har jobbat med att förnya bedömningen sedan 2018. Arbetet har gjorts tillsammans med sakkunniga och forskare.

Ökar jämförbarheten

De nya riktlinjerna utgör en del av den första fasen i utvecklingen av bedömningen. I nästa fas ska Utbildningsstyrelsen definiera vad som krävs för att få betygen 5, 7 och 9 i slutbedömningen.
Hittills har kraven utarbetats endast för betyget 8. Målet är att öka jämförbarheten mellan olika skolor till exempel då eleven söker till andra stadiets studier.
ANDRA LÄSER