Esbo säger nej till järnvägsdepå i Mankby och Bobäck: "Depån skulle förändra omgivningen totalt"

Esbo stad säger nej till en järnvägsdepå i Mankby och Bobäck. I en utredning av Trafikledsverket har en depå i det kulturhistoriskt värdefulla området funnits i planerna med tanke på en förlängning av stadsbanan från Alberga till Köklax.

Huvudstadsregionens närtågstrafik är i behov av en ny depå.
Esbo stadsstyrelse gav på måndagen ett utlåtande till den övergripande landskapsplanen Nyland 2050. I utlåtandet står det att Mankby och Bobäck är ett olämpligt område för en järnvägsdepå främst på grund av natur- och kulturhistoriska värden och för att depån skulle placeras nära befintlig bostadsbebyggelse.
ANDRA LÄSER