Valhörna: Vi ska vara föregångare i den gröna omställningen

24.03.2023 16:18
Finland ska satsa på att vara ett ledande land i gröna omställningen. Vi ska vara målmedvetna och styra spelet. Om vi inte tar den rollen, kommer någon annan att bestämma spelreglerna och plocka russinen ur bullen.
Kostnaden kommer att vara enorm för världen. Enligt EK är det kring 27 000 000 000 000 euro. Vill vi hellre vara de som betalar för att köpa in andras kompetens, sedan när vi äntligen beslutar oss för att nu är det dags? Eller vill vi vara med och forma marknaderna, samla på oss kunskap och kompetens, och i ett senare skede vara bland dem som kan tjäna på att sälja vårt kunnande till långsammare?
Den gröna omställningen kommer att ske, det är ett faktum. Annars kommer det inte att finnas förutsättningar för mänskligheten att fortsätta existera. Det var kanske bättre förr, men nu måste vi agera för att våra barn ska ha en framtid.
Laura Johansson, företagare, SFP, Nyland

ANDRA LÄSER