Öppen hemlighetsfullhet i Helsingfors

Huvudstaden satsar nästa år på utbildning och fostran, på coronaåterhämtning, samtidigt som skatterna inte höjs. Budgetförslaget har tagits fram på ett nytt sätt, som har klara avigsidor men också positiva drag.

Onsdag 3.11 följde en grupp föräldrar och deras små barn, bland annat Natalia Salmela och Benkku, med Helsingfors fullmäktiges möte för att fästa uppmärksamhet vid personalbristen i småbarnspedagogiken.
04.11.2021 14:55 UPPDATERAD 04.11.2021 19:25
Helsingfors ökar den summa man satsar per barn i skola och småbarnspedagogik med 550 euro nästa år. Tidigare har helhetssumman ökat men eftersom barnantalet också har ökat har summan per barn sjunkit. Nu sker en vändning, vilket är en mycket god nyhet.
Staden satsar också på sitt löneprogram och på att rekrytera särskilt sådan personal som det råder brist på, till exempel inom småbarnspedagogiken på både svenska och finska. Det är välkommet och nödvändigt för personalbristen orsakar stora problem.
Helsingfors färska borgmästare Juhana Vartiainen (Saml) har under sina första månader varit mån om att skapa ett bra samarbete med de övriga partierna, med tonvikt på dem som sitter med i stadsstyrelsen. Det syntes när strategin för fullmäktigeperioden gjordes upp och även i budgetberedningen.

ANDRA LÄSER