Insändare: Svåra brister i nytt lagförslag om vården

debatt
15.08.2022 19:20
Peter Rehnström fortsätter polemiken mot mina fakta om företagshälsovården (HBL 9.8). Han förvränger det nu till att jag är soloåkare och framför enbart egna åsikter i ärendet som knappast kan intressera läsarna.
Han hoppar helt över de fakta som de bästa sakkunniga har presenterat i ärendet från vårdmyndigheten THL, från Åbo universitet och Jyväskylä universitet genom professorer i vårdförvaltning. Därtill genom olika läkare och bland dem doktor Robert Paul i HBL som framförde det kontroversiella med gräddfilen till den prioriterade företagshälsovården och dess grundvård.
Jag har utgått från fakta och inte från egna påhitt i ämnet. Rehnström uppger nu att det inte stör honom om någon med egna pengar betalar för snabbare och dyrare vård. Det utgör inte heller för mig något förkastligt om medborgare tecknar privata försäkringar för sin sjukvård för att få snabbare vård och betalar alla kostnader för det.
Nu har de sakkunniga aktualiserat problemet med att skattemedel används för att favorisera en minoritet av befolkningen att få snabb läkartid för oftast mindre besvär än medborgare med svåra symtom och ofta multisjuka. Det kan leda till ödesdigra konsekvenser att de svårare sjuka måste vänta veckor på läkartid medan läkartid i företagshälsovården ges på samma dag eller med kort varsel. Därför anlitas i hög grad privata läkarcentraler för att kunna förverkliga gräddfilen.
Den arbetsinkomstförsäkring som Rehnström hänvisar till riktas till kostnader för företagshälsovård och dess grundvård, till dagpengar för sjukdom och föräldraledigheter och till rehabilitering. Intäkterna blir mycket långt från de totala kostnaderna och då är det allmänna skattemedel som ska täcka behoven.
FPA betalar över hälften av företagshälsovårdens kostnader åt företagen men det räcker inte enligt Rehnström utan han anser att företagen ytterligare ska få avdra vårdkostnader i beskattningen. Majoriteten av medborgarna ska betala för varje läkarbesök på hälsocentraler medan löntagarna har gratis läkarbesök inom företagshälsovården.
Rehnström tar upp regeringens lagförslag till riksdagen om kortare kötid till läkare på hälsocentraler men ger helt felaktiga fakta om det. Han påstår att lagen skulle föreslå läkartid inom sju dagar och annars ges betalningsförbindelse till privat läkarcentral. Ingenting sådant stadgas i lagförslaget.
Jag har studerat det och det hundratal sidor av bakgrundsmaterialet där många sakkunniga sågar lagförslaget i bitar. Kunden får en bedömning i telefonsamtalet till vårdcentralen och erbjuds någon åtgärd som inte alls behöver vara en läkartid. Det kan vara tid till laboratoriet, tid till telefon- eller distanskontakt med en läkare eller besök hos hälsovårdare. Det gäller inte heller behov av intyg eller av remiss, inte av årskontroller eller av uppföljning av inledd vård eller vägledning av vård eller analys av givna mediciners effekt.
Sakkunniga har bland annat anmärkt på att det inte ens vid behov är en läkare som bedömer vårdbehovet utan mest en närvårdare i telefonen.
De som är i hemsjukvård gäller det inte alls trots att de ofta är multisjuka och komplicerade vårdfall. Till exempel i Raseborg besöker en läkare en gång i året patienten i hemsjukvård och på vårdhem var tredje månad. Sådana patienter är kastade åt vargarna.
Ytterligare träder den nya lagen i kraft först 2024 och dess förverkligande är beroende av resurstillgång och för det skulle behövas ett tusen läkare till på vårdcentralerna vilket det inte finns någon möjlighet till. Redan nu saknas 300 läkare på hälsocentralerna genom de vakanta tjänsterna.
Regeringen klarar inte av att sköta landet och vården enligt grundlagens krav och det är ett mycket stort hot mot landets demokrati. Grundfundamentet låter regeringen vittra i bitar till skada för folket. Lösningsmodeller finns men dem vill regeringen inte veta om.
Bo Holmberg , Karis

ANDRA LÄSER