Paula Kivimaa forskar i hur det klimatsmarta samhället ska bli rättvist

Medan klimatomställningen går vidare behöver samhället diskutera hur den ska bli så rättvis som möjligt. Det är inte så enkelt som det låter, men de som drabbas måste kompenseras, säger Paula Kivimaa, en av världens mest citerade miljöforskare.

Vägen till den värld som Finlands klimatmål stakar ut kan kännas krokig för många. Paula Kivimaa anser att skolorna gör ett gott jobb, att det generellt verkar vara lättare för barn att omfamna förändringar.
Länge levde uppfattningen att klimatpolitiken är en politiksektor bland andra, en fråga främst för miljöförvaltningen. De senaste åren har det klarnat att klimatfrågan är ett tema som genomsyrar samhället och påverkar alla sektorer åtminstone från handel, finanser, industri och energiproduktion till trafik, transporter, infrastruktur och byggande och vidare till jord- och skogsbruk och naturskydd.

ANDRA LÄSER