"Jag mätte inte längden på snaran" – Vänsterförbundet delade ut straff

Efter att fem riksdagsledamöter i Vänsterförbundet röstade emot regeringens lag om patientsäkerhet har åtgärder vidtagits, säger Jussi Saramo (VF).

Vänsterförbundets gruppordförande Jussi Saramo.
Sylvia Bjonsylvia.bjon@hbl.fi
22.09.2022 17:58
– Vi vill fortsätta i regeringen och kommer att följa reglerna. Alla har förbundit sig vid regeringsarbetet och vi har vidtagit åtgärder, säger riksdagsgruppens ordförande Jussi Saramo (VF).
Han preciserar inte vilka sanktioner som getts. Gruppen informerar inte om det, utan det är upp till de enskilda ledamöterna. Tidigare har det exempelvis delats ut varningar i motsvarande fall.
Själv tror Saramo att gruppen vinner tillbaka de andra regeringspartiernas förtroende.
Statsminister Sanna Marin (SDP) hade ännu inte diskuterat hur det gick med VF då hon blir tillfrågad, men säger att hon vet att partiledare Li Andersson och Saramo "gjort ett hårt arbete inom gruppen".
– Jag litar på att de gjort sitt bästa för att de gemensamma spelreglerna kommer att följas, säger Marin.
Saramo säger att alla förbundit sig till regeringsprogrammet.
– Sedan kommer det saker emot som inte finns i regeringsprogrammet, och kring dem ska man också hitta (samsyn) – det här var ändå en väldigt ovanlig process, eftersom lagen skulle behandlas så brådskande. Jag vill inte stå och förklara mig, men en sånt här missöde skedde, och vi utgår från att de inte händer igen.

Spelar det en roll för disciplinen om det det handlar om något regeringsprogrammet eller något annat?

– Det ska det inte göra. Men det här var en avvikande process, där förslaget fördes i brådskande takt till riksdagen innan det hade alla gruppers slutliga stöd. Förstås är utgångspunkten att regeringsleden röstar för alla regeringspropositioner, och att det här inte ska hända igen.
Jari Myllykoski (VF), som röstade emot regeringens lagförslag, var med på bara en del av gruppmötet och menar att han inte har tagit del av vilken slags sanktion det blev.
– Det blev så på grund av brådska, i vanliga fall är jag alltid med på mötena, säger Myllykoski som säger att han därför "inte hann mäta längden på snaran".
– Sannolikt är det en anmärkning eller en varning i det här läget.
Pia Lohikoski (VF) hörde till de ledamöter som var på plats under omröstningen, men ändå lät bli att rösta. Hon säger själv att hon inte tilldelades någon sanktion för det.
– Trots att jag tänkt att jag möjligen får någon (sanktion), så kom det ingen i mitt fall. För de andras del kommenterar jag inte, säger Lohikoski.
Saramo säger att det normala är att man ska stödja regeringens förslag och "inte trycka på rött".
– Vad gäller frånvarande röster så kan sådana ofta finnas i andra grupper också. Sanktionen handlar om att man inte ska rösta emot.

Hur reagerar ni om det senare sker liknande i ett annat parti nästa gång en svår fråga behandlas?

– Andra grupper sköter också sitt eget bo och bygger sitt förtroende. Jag blandar mig inte i det, och jag värderar också att ingen annan rör om i vår grupp, säger Saramo.
Av dem som sanktionerna gällde var förutom Myllykoski även Katja Hänninen (VF) fysiskt på plats i grupprummet.
Anna Kontula (VF) kommenterade tidigare till Iltalehti med att händelsen inte borde rubba regeringssamarbetet. Hon anser att det råder en "konsensusfetisch", men att hon var beredd på sanktioner.
– Skrattretande att det i vuxnas värld ska delas ut anmärkningar och varningar, men om det gör de andra regeringspartierna glada så är det heller inget illa med det, sade Kontula till Iltalehti.

ANDRA LÄSER