De här personerna tjänade mest i Österbotten

Två personer tjänade totalt över 5 miljoner euro i Österbotten år 2020.

I Österbotten räckte det med en totalinkomst på knappt 6 miljoner euro för att toppa listan.
10.11.2021 08:39 UPPDATERAD 10.11.2021 11:03
Uppgifterna i listan är sorterade enligt sammanlagd inkomst, från högst till lägst. Med sammanlagd inkomst avses skattepliktig inkomst i statsbeskattningen plus kapitalinkomst.
Eventuella avdrag i statsbeskattningen syns inte, vilket innebär att den verkliga inkomsten kan vara högre än vad som framgår av listan.
Skatteprocenten är uträknad genom att dividera erlagda skatter och avgifter med totalinkomsten.
Uppgifterna bygger på Skatteförvaltningens lista på personer som tjänat över 100 000 euro år 2020.
I listan ingår inte personer som ansökt om att dölja sina namn.
Ifall du inte ser tabellen, klicka här .

ANDRA LÄSER