Oker-Blom: Fortums beslut mycket positivt – och väntat

Fortum vill förlänga drifttillståndet för kärnrektorerna i Lovisa till 2050. För Lovisa stad är beslutet livsviktigt.– Det gör att Lovisa är väl rustat för framtiden, säger Lovisas stadsdirektör Jan D. Oker-Blom.

Lovisas framtidsutsikter blir stabilare med Fortums besked, säger stadsdirektör Jan D. Oker-Blom .
Redan när Jan D. Oker-Blom utnämndes till stadsdirektör 2017 sade han att kärnkraftfrågan kommer att vara en av de viktigaste frågorna för honom och Lovisa under de närmaste åren.