Kemiindustrin fick avtal – de 24 extratimmarna försvinner

Ett av de större förhandlingsresultat som arbetsmarknaden väntat på har fötts inom kemiindustrin. Industrifackets styrelse godkände förhandlingsresultatet på torsdagskvällen.

Industrifacket med ordförande Riku Aalto informerade om avtalet under torsdagskvällen.
Resultatet innebär att den strejk som skulle ha börjat på måndag kan avblåsas.
Flera större branscher har stått och vägt, särskilt på grund av konflikten om de 24 extra arbetstimmar som kom med det så kallade konkurrenskraftsavtalet.
Även om teknologiindustrin öppnade rundan med ett avtal redan i början av januari, uppstod en tolkningstvist om huruvida det kan gälla som modell för andra då Industrifacket haft de extra timmarna inskrivna i ett tilläggsprotokoll och inte i själva kollektivavtalet.
Under de senaste veckorna har industribranscherna veterligen inte längre diskuterat att de extra timmarna skulle fortsätta, utan snarare om huruvida de ska kompenseras med andra textfrågor eller lönefrågor, och hur.
Det faktum att kemiindustrin nått en lösning där lönenivån är i samma klass som för teknologiindustrin – 3,3 procent på drygt två år – och de extra obetalda dagarna inte finns med väntas underlätta tolkningen av den allmänna linjen för andra branscher som ännu sitter och förhandlar.
Skogs- och pappersindustrin har ännu inte kommit till resultat.
Dessutom gick avtalen inom handeln ut den sista januari. Servicefacket Pam har lämnat varsel som berör 50 000 anställdas arbete, bland annat S-gruppens Prisma-affärer den 20-21 februari samt gruppens logistikcentraler.
Kemiindustrin skulle ursprungligen ha inlett strejker för nästan två veckor sedan, men arbetsministern kan på riksförlikningsmannens begäran skjuta upp en strejk med två veckor om det äventyrar viktiga funktioner för samhället. Kemiindustrins strejk skulle ha haft en inverkan på bränsletillgången, industriella kemikalier och också flygbränsle precis till sportlovsveckan.
Med vilken metod de 24 timmarna stryks ur olika avtal har varierat från bransch till bransch.
Inom andra industribranscher som nått avtal varierar lösningarna. Enligt HBL:s uppgifter ska kemiindustrin ha kommit överens om att de tre extradagarna försvinner genast, men de kan kompenseras med en utbildningsdag som dock är betald arbetstid och som kan spjälkas upp i enskilda timmar.
Industrifacket godkände nyligen flera avtal som berör skogsmaskinbranschen och trädgårds- och landsbygdsnäringar, där de 24 extra timmarna fasas ut så att en extra dag per år försvinner under de kommande tre åren. I avtalen finns å andra sidan en möjlighet att förhandla med förtroendemannen om tilläggsarbete inom varje enskilt företag.
ANDRA LÄSER