Lärarnas stressnivå mättes med ny teknologi: Uppmuntran ger energi men visstidsanställda är utsatta

Inger Damlin, ordförande för Finlands Svenska Lärarförbund, efterlyser fler mellanchefer i skolorna för att lärarna ska få tillräckligt med stöd.

Nästan 200 lärare runtom i Svenskfinland fick svara på stressrelaterade frågor flera gånger om dagen då datamaterialet samlades in på våren.
Erik Sandström/SPT
04.08.2021 19:10 UPPDATERAD 04.08.2021 19:24
De lärare som får mer uppmuntran känner mindre stress och har en större känsla av att de klarar av att hantera krävande situationer. Det visar en undersökning bland finlandssvenska lärare.
– Positiv respons är en skyddande faktor som vi behöver satsa på. Hela skolsamfundet behöver jobba för att skolorna ska ha tillräckliga ledarskapsresurser. Vi måste minnas att en skola också är en arbetsplats, och då behöver det finnas chefer på olika nivåer som ger det stöd som studerande och lärare behöver, säger Inger Damlin, ordförande för Finlands Svenska Lärarförbund.
Det är vanligt med kritik då en organisation går in för fler mellanchefer. Enligt Damlin är tanken inte att skapa fler lager av administration, utan att ge tillräckligt med resurser för det som måste göras utöver den regelrätta undervisningen.
– Ett exempel är att vi har aktiva vårdnadshavare, vilket är en väldigt positiv sak. Men det behövs utrymme också för att sköta den typen av kontakter.
Lärarnas mående har kartlagts med en helt ny metod. Totalt 200 lärare i Helsingfors, Raseborg och Åbo har svarat på frågor flera gånger per dag med hjälp av en mobilapplikation.
– Det unika med undersökningen är att den mäter känslan här och nu.
Svaret kan enligt Damlin vara ett helt annat när lärarna befinner sig mitt i den stressiga situationen, än när de hunnit reflektera över det som hänt.
– Vi har fått positiv respons också av deltagarna, det är många som upplever att det är bra att stanna upp mitt i dagen och fundera om det går för hårt nu.
Undersökningen är ett samarbete mellan Finlands Svenska Lärarförbund, Åbo Akademi och arbetsgivarna Helsingfors stad, Åbo stad och Raseborgs stad. Datamaterialet samlades in i april och maj.
Undersökningen visar att visstidsanställda inte känner sig uppskattade lika ofta som tillsvidareanställda. Dessutom tvingas visstidsanställda i högre grad utstå osakligt bemötande av sina kolleger.
Ytterligare en aspekt som undersökningen visar är att arbetsbördan under det förra läsåret var hög. Endast en av tio lärare ansåg att de kunde jobba i lagom takt under läsåret. Över 70 procent av de lärare som deltog i undersökningen ansåg att de hade mycket att göra mest hela tiden. En tredjedel har haft sömnsvårigheter på grund av arbetet.
I större skolor upplevde lärarna att de fick mindre uppskattning och stöd av chefer. Samtidigt hade lärare med längre arbetserfarenhet en bättre förmåga att hantera oväntade uppgifter.
Materialet ska analyseras vidare, med tanke på bland annat faktorer utanför skolan som kan påverka lärarna. Damlin tror att materialet utgör en god grund då skolorna utvecklas.
– Jag tror att det här forskarsamarbetet gynnar både arbetsgivarna och lärarkåren.

ANDRA LÄSER