Ny hjälpcentral ska förebygga självmord

En ny hjälpcentral som ska förebygga självmord öppnade sina dörrar i Helsingfors på torsdagen.

Den nya centralen upprätthålls av Föreningen för Mental Hälsa i Finland. Föreningens tjänster bygger på den låga tröskelns princip. Man kan uppsöka hjälp på centralen utan läkarremiss. Motsvarande verksamhet existerar sedan tidigare i Kuopio.
– Syftet med centralen är att erbjuda stöd och hjälp till dem som lider av självdestruktivitet eller har försökt begå självmord. Vi hjälper också anhöriga som på ett eller annat sätt berörs av självmord, säger centralens chef Marena Kukkonen på Föreningen för Mental Hälsa i Finland.
Hjälpcentralen erbjuder också utbildning som hjälper närstående att identifiera självmordstankar och självdestruktivt beteende.
– Det kan vara svårt att känna igen självmordsförsök även bland proffsen i social- och hälsovården. Vår central erbjuder specialiserad och sakkunnig hjälp, som komplement till den offentliga vården, säger Kukkonen.
Alla de klienter som registrerar sig på centralen har rätt till gratis hjälp. Verksamheten finansieras av Hälsoorganisationernas understödscentral Stea.
Sammanlagt 787 personer gjorde självmord i Finland 2016. Enligt social- och hälsovårdsbranschens bedömningar finns det tiofalt fler som har försökt begå självmord. Enligt forskningen traumatiserar varje självmordsförsök 6-10 närstående. Självmorden påverkar därmed tusentals människor varje år.
– De som har försökt begå självmord och överlevt är ofta mycket tacksamma för att de inte dog. Det är ett väldigt starkt argument för att vi måste satsa mer kraftfullt på arbetet att förebygga självmord, säger Kukkonen.
ANDRA LÄSER