Taimine vänder på steken: barn fostrar också sina föräldrar

Teater Taimines nya pjäs Att hantera en vuxen ger barn insyn i hur vuxna resonerar. Hur hävdar du din vilja så att det inte märks? Pjäsen är lite spretig, men ger publiken många tips på framgångsrik förhandlingsteknik.

Outi Paasivirta och CG Wentzel spelar upp olika situationer med en inbyggd konflikt: Hur gör man när man inte vill hälsa på mormor?
17.03.2022 08:58 UPPDATERAD 17.03.2022 11:07

ANDRA LÄSER