Taimine vänder på steken: barn fostrar också sina föräldrar

Teater Taimines nya pjäs Att hantera en vuxen ger barn insyn i hur vuxna resonerar. Hur hävdar du din vilja så att det inte märks? Pjäsen är lite spretig, men ger publiken många tips på framgångsrik förhandlingsteknik.

Outi Paasivirta och CG Wentzel spelar upp olika situationer med en inbyggd konflikt: Hur gör man när man inte vill hälsa på mormor?
Barbro Enckell-Grimm
17.03.2022 08:58 UPPDATERAD 17.03.2022 11:07
Det är orättvist att vuxna kan planera att skaffa barn, men att man inte väljer att födas. Att föräldrar fostrar sina barn ses som självklart, men barn kanske inte inser i hur stor utsträckning de fostrar och formar sina föräldrar?

ANDRA LÄSER