Skall vi upprepa samma fel som för hundra år sedan?

Varken mobilstrålning eller wifi-strålning anses ju vara skadliga eftersom en frisk person inte med sina sinnen kan uppfatta strålningen.

Då röntgenstrålning upptäcktes och började användas för drygt hundra år sedan antog man att den var helt riskfri. Den kunde ju inte uppfattas med de mänskliga sinnena. Man började också undersöka om strålningen kunde användas för att bota sjukdomar och prövade den nyfunna strålningen på tuberkulospatienter för att förminska ärr som förorsakats av varande bölder på halsen. Tuberkulos var då en utbredd folksjukdom och då den angrep halsens körtlar bildades obehagliga bölder som efterlämnade fula ärr. Strålbehandlingen fortsatte ända tills man efter några år till sin fasa upptäckte att patienterna drabbades av cancer i sköldkörteln. Samma strålning som hade en viss positiv verkan på tuberkulosa ärr drabbade med förödande följder den friska sköldkörteln som fanns ”mitt i skottlinjen”. I dag vet vi att röntgenstrålning har skadliga effekter och dess användning måste doseras mycket noggrant.
Samma blåögdhet som för hundra år sedan tycks i dag gälla den digitala boomen. Varken mobilstrålning eller wifi-strålning anses ju vara skadliga eftersom en frisk person inte med sina sinnen kan uppfatta strålningen. Den här uppfattningen stöds av telekomindustrin som vädrar gigantiska marknader och producerar egna forskningsresultat som visar att strålningen är ofarlig. Faran är att industrin med sin lobbning lyckas få sina säkerhetsnormer godkända trots att allt fler experter inom biologi och medicin har andra forskningsresultat. Varningen från experterna kan sammanfattas i en mening: Strålningen från våra digitala apparater är skadlig för alla levande varelser, och problem uppstår om strålningen är tillräckligt stark och belastningen pågår tillräckligt länge.
Vi har alltså telekomindustrin mot medicinsk expertis. Vems forskningsresultat skall vi lita på?
Många initiativ som baserar sig på medicinska fakta har tagits för att hindra utbyggandet av 5G-nätet ända tills oberoende forskning kan försäkra att apparaterna och strålningen är riskfria. Utvecklandet av 5G-nätet innebär nämligen att mängden elektromagnetisk strålning som vi alla utsätts för märkbart ökar. Ett medborgarinitiativ för ärendet finns på nätet. Till beslutsfattare inom EU finns initiativet www.5gappeal.eu. Jag uppmanar alla ansvarskännande medborgare att bekanta sig med informationen som finns i bilagorna till medborgarinitiativet och fatta sina beslut på basen av den.
I Bryssel har man redan stoppat utbyggnaden av 5G-nätet inom stadens områden. När skall städerna i Finland följa efter?

Rauli Mäkelä

medicine licentiat, Esbo

ANDRA LÄSER