Skyddspolisen varnar för förhöjt hot mot Finlands kritiska infrastruktur – ryska spioner under diplomatisk täckmantel pekas ut

Rysslands krig och Finlands instundande Natomedlemskap har ökat riskerna för spioneri och påverkan mot Finlands kritiska infrastruktur. Finlands beslut att sätta stopp för ryska turister har betydelse, anser Skyddspolisens chef Antti Pelttari. 

Skyddspolisens chef Antti Pelttari säger att varje rysk turist inte utgör ett säkerhetshot.– Men samtidigt är ryska turistvisum förknippade med säkerhetsaspekter. Kunskapen om det här ökade i synnerhet efter Salisbury-förgiftningen, säger Pelttari. 
Maria Gestrin-Hagnermaria.gestrin-hagner@hbl.fi
29.09.2022 10:01 UPPDATERAD 29.09.2022 21:38
Skyddspolisens färska översikt av den nationella säkerheten varnar för underrättelseverksamhet mot Finland. Det är igen de sedvanliga misstänkta som omnämns särskilt, det vill säga Ryssland och Kina.
Ryska spioner under diplomatisk täckmantel pekas ut i rapporten: ”Den huvudsakliga metoden för de ryska underrättelsetjänsternas informationsinhämtning är långsiktig personbaserad underrättelseinhämtning under diplomatisk täckmantel.”
Men obehindrade kan inte de ryska underrättelseagenterna verka:
”Med hjälp av västerländskt underrättelsesamarbete har man dock effektivt kunnat försvaga verksamhetsförutsättningarna för personbaserad underrättelseinhämtning.”
Efter Rysslands anfallskrig i Ukraina har västländerna utvisat en del ryska diplomater. Trots att det fortfarande finns underrättelseofficerare som är verksamma i Finland, har finländarna sannolikt tills vidare brutit kontakten med sina ryska nätverk, skriver Skypo.
De ryska underrättelsetjänsternas viktigaste källa till information i Finland är spioner under diplomatisk täckmantel. På bilden Rysslands ambassad på Fabriksgatan i Helsingfors där ett femtiotal ryska diplomater är stationerade enligt Utrikesministeriets diplomatförteckning.

Turiststopp gör skillnad 

Skyddspolisen har deltagit i förberedelserna inför Finlands regerings beslut att sätta stopp för ryska turister. 
– Vår ståndpunkt är att varje rysk turist inte utgör ett säkerhetshot. Men samtidigt är ryska turistvisum förknippade med säkerhetsaspekter. Kunskapen om det här ökade i synnerhet efter Salisbury-förgiftningen 2018, säger skyddspolisens chef Antti Pelttari vid utgivningen av den nya rapporten. 
Pelttari syftar på då ryska underrättelseagenter försökte mörda dubbelagenten Sergej Skripal med nervgiftet novitjok.
– Vi kan inte fullständigt förhindra oönskad verksamhet genom att sätta stopp för turistvisum, men ändå göra en viss skillnad, säger Pelttari. 
I översikten påpekar Skypo att det finns tydliga bevis på att ryska underrättelseaktörer har bedrivit våldsam verksamhet i Europa. Den har riktats mot vapenlager, motståndare till regimen och personer som Ryssland beskyllt för att vara förrädare. Sannolikheten för liknande attacker i Finland är ändå liten, bedömer Skypo.

Förhöjt hot mot kritisk infrastruktur

Skyddspolisens rapport gick i tryck redan innan sprängningen av Nord Stream i Östersjön. Skypo varnar i översikten för att den kritiska infrastrukturen är utsatt för ett förhöjt hot.
”I och med Rysslands anfallskrig och Finlands Natomedlemskapsprocess har hotet om underrättelseverksamhet och påverkan mot Finlands kritiska infrastruktur ökat såväl i den fysiska miljön som i cybermiljön”, skriver Skypo vars kristallkula i nästa mening inte träffar helt rätt: ”Det är dock inte sannolikt att infrastrukturen inom den närmaste framtiden utsätts för lamslående påverkan.”
”Hotet mot den kritiska infrastrukturen kommer att fortsätta vara förhöjt inom den närmaste framtiden. Störningar i produktions- och leveranskedjorna utgör en sannolik sårbarhet på kort sikt”, skriver Skypo.
Antti Pelttari kommenterar kort sabotaget mot Nord Stream vid Skypos presskonferens.
– Det är mycket sannolikt ett avsiktligt dåd som har krävt sådan förmåga som endast statliga aktörer har. Fallet är ett klassiskt exempel på statlig påverkan där det är svårt att peka ut en skyldig. Avsikten är att skapa osäkerhet och rädsla, säger Pelttari.

Främmande ägande en risk

Skypo varnar också för att auktoritära stater genom ägande och serviceproduktion i Finland får tillgång till kritisk infrastruktur. ”Detta innebär en risk för att myndigheterna i en auktoritär stat på detta sätt inhämtar information om kritiska tjänster i det finländska samhället eller till exempel myndigheternas verksamhet.”
I cybermiljön fiskar Rysslands underrättelsetjänster information i synnerhet om det utrikes- och säkerhetspolitiska beslutsfattandet. Det sker genom att försöka göra intrång i de informationssystem där besluten bereds.

Finländare i Ryssland, pass upp

Finländare som befinner sig i Ryssland ska vara på sin vakt. Skypo påpekar att Ryssland i hemlandet i högre utsträckning än förut försöker få ut information av utlänningar och ryssar som har kontakt med dem. Också ryssar som arbetar i väst är föremål för informationshämtning när de besöker sitt hemland.
Finlands framtida Natomedlemskap gör Finland ännu intressantare ur rysk underrättelsesynpunkt. Ryssland vill särskilt veta hurdan politik ett militärt allierat Finland kommer att bedriva.
Finland framställs som medlem i en fientlig allians. Hittills har Rysslands reaktioner på Natomedlemskapet varit återhållsamma.
Ryssar som arbetar med kritiska uppgifter i Finland går inte säkra. De kan utsättas för påtryckningar av det egna landets myndigheter.
Ryssland försöker också via Finland skaffa komponenter som behövs för tillverkning av massförstörelsevapen, varnar Skypo.

ANDRA LÄSER