Aborträtten är alltid politisk – viktigt att uppskatta samsynen i Finland

Det skulle bli ett politiskt hallå om aborträtten för kvinnor i Sverige begränsades från 18 till 12 veckor – en gräns som kvinnorna i Finland, Norge och Danmark är nöjda med.

Massiva protester bröt ut i USA efter Högsta domstolens abortbeslut.
Kvinnor ska kunna regera över sin egen kropp och ha rätt till en trygg och fri abort. Det är en viktig princip i samhället och något vi alla ska försvara. I europeiska länder har man lyckligtvis haft en bred respekt för den rätten – förutom i Polen och i Irland, oacceptabelt nog.

ANDRA LÄSER