Reserestriktionerna kan vara en djungel – det här gäller nu

Myndigheternas webbplatser kan te sig som en djungel av restriktioner och rekommendationer. Vad är det egentligen som gäller nu i fråga om resande? Vi benar ut reglerna.

Det har varit stillsamt på Helsingfors-Vanda flygplats det senaste året.
Utrikesministeriet och Institutet för hälsa och välfärd ger rekommendationer för resandet medan statsrådet fattar beslut om inreserestriktioner. Gränsmyndigheten bevakar gränsövergångarna. Olika länder har dessutom egna restriktioner.
Enligt Paula Tiittala, överläkare vid Social- och hälsovårdsministeriet, kan det vara svårt att få en översikt över de olika ländernas egna system med restriktioner och regler som varierar med epidemiläget.
Det handlar om stora helheter som inte helt enkelt går att sammanfatta.
– För resenären kan det vara svårt att skapa sig en helhetsbild. Det gäller att själv ta reda på vilken situationen är på resmålet, säger Tiittala.

Rekommendation: Undvik att resa

Inresor till Finland begränsas från nästan alla länder. De nuvarande inreserestriktionerna gäller till och med den 27 juni 2021.
Den allmänna rekommendationen är att undvika alla resor som inte är nödvändiga, också i hemlandet.
På grund av virusvarianterna rekommenderar Institutet för hälsa och välfärd att du helt undviker resor till Brasilien, Indien och Sydafrika.
Var och en har rätt att lämna Finland, förutsatt att rätten inte har begränsats med stöd av lag. Finska medborgare och personer som varaktigt bor i Finland har alltid rätt att återvända till landet.
Flera lagändringar som kan förändra helheten är ute på remiss. Lagarna ska göra det möjligt att kräva intyg över att man varit sjuk i covid-19, intyg över coronavaccination eller intyg över negativt testresultat av personer som anländer till Finland. Lagändringarna ska träda i kraft så snart som möjligt och gälla till och med den 31 maj 2022.
Källa: Institutet för hälsa och välfärd, Inrikesministeriet
På EU-nivå har man samlat information om länderna på sajten Re-open-EU. För personer som reser till Finland finns enligt Tiittala den viktigaste informationen på Institutet för hälsa och välfärds webbplats.
Flera lagändringar som kommer att förändra helhetsbilden är ute på remiss, enligt statsrådet. Lagändringarna ska träda i kraft så snart som möjligt och gälla till och med den 31 maj 2022.
Med lagändringarna hoppas man att de coronafall som härstammar från utlandsresor kommer bli färre.
– De centrala förändringarna kommer att bli bland annat att intyg krävs på förhand, att vaccinerade inte behöver testas och obligatorisk testning vid inresa, säger Paula Tiittala.

Restriktion: Hälsokontroll krävs

Du måste genomgå en hälsokontroll om du kommer till Finland från ett land som på grund av coronaviruset anses vara ett riskland. Riskländer är för tillfället de flesta länder i världen.
Beroende på regionförvaltningens beslut kan det vara obligatoriskt eller frivilligt att delta i hälsoundersökningen.
Regionförvaltningsverket i Södra Finland kräver hälsokontroll vid inresa bland annat i Helsingfors stads hamnar och vid Helsingfors-Vanda flygplats.
Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland kräver hälsokontroll bland annat vid gränsövergångsstället vid Åbo flygplats, Åbo hamn och Nådendals hamn.
Västra och Inre Finland kräver hälsokontroll bland annat flygplatserna i Karleby-Jakobstad, Seinäjoki och Vasa samt hamnarna i Kaskö, Karleby, Kristinestad, Jakobstad och Vasa.
Om du redan har ett intyg över negativt coronavirustest eller över att du varit sjuk i covid-19 behöver du inte testas i samband med hälsokontrollen. Om du vägrar att genomgå en hälsokontroll kan en smittskyddsläkare sätta dig i karantän i 14 dygn.
Efter coronavirustestet vid gränsen behövs ännu ett test. Det andra testet kan tas tidigast 72 timmar efter ankomsten till Finland. Om du inte testar dig på nytt måste du självmant hålla dig i karantän i 14 dygn efter inresa i landet.
Frivillig karantän i 14 dygn rekommenderas efter inresa från riskländer, också för personer som fått två doser vaccin.
Källa: Institutet för hälsa och välfärd, Inrikesministeriet, Regionförvaltningsverket

Coronaintyg

Finlands nationella coronavaccinationsintyg kan fås på Kantatjänsten. Medborgarna får tillgång till intygen stegvis. Intyget kan användas för att resa till EU-länder som godkänner ett nationellt coronavaccinationsintyg. Kontrollera med mållandets myndigheter vilken praxis som tillämpas i landet.
EU:s gemensamma coronaintyg ska tas i användning i juli. Det innehåller uppgifter om coronavaccination, negativt testresultat och/eller genomgången covid-19. Avsikten är att coronaintyget ska tas i användning i alla EU-länder i juli. EU:s coronaintyg ersätter det nationella coronavaccinationsintyget.
Källa: Institutet för hälsa och välfärd, Inrikesministeriet

ANDRA LÄSER