Kontantanvändningen fortsätter rasa – nu betalar fler med mobilen

Kontantbetalningarna minskar och mobilbetalningens popularitet ökar. I fjol betalade för första gången fler konsumenter med mobil än med kontanter, visar en undersökning gjord av Finansbranschen.

Allt färre finländare lyfte i fjol kontanter, visar en undersökning gjord av Finansbranschen.
Katarina Koivistokatarina.koivisto@hbl.fi
09.02.2023 12:52
År 2021 uppgav omkring en procent av finländarna att de vanligen betalade sina dagliga inköp mobilt. I fjol angav sex procent av de tillfrågade att mobilbetalningen är deras vanligaste sätt betala då de handlar. 
Samtidigt använder sig bara sex procent av de tillfrågade av kontanter som huvudsakligt betalningsmedel.
Det visar Finansbranschens årliga kartläggning av finländarnas betalningsvanor. Digitaliseringen är här för att stanna, är slutsatsen. Coronapandemin påskyndade övergången till digitala betalningsmetoder, uppger Kirsi Klepp, ledande expert på Finansbranschen i ett pressmeddelande.
Det klart populäraste sättet att betala för de dagliga inköpen är ändå debit-korten som är direkt anslutna till ett konto. Den typen av kort använder nästan tre fjärdedelar av de tillfrågade finländarna. Kreditkorten kommer på andra plats, men bara en tiondel använder i första hand dem.
Användningen av kontanter har på ett år minskat om man får tro Finansbranschens undersökning. År 2021 använde 9 procent av de tillfrågade i huvudsak kontanter, i fjol var andelen nere i sex procent. De tillfrågade var i åldern 15-79 år.
Nästan en femtedel av finländarna lyfter överhuvudtaget inga kontanter längre. Samtidigt är ändå de som tror att kontanterna behåller sin ställning som betalningsform åtminstone några år till många. Att kontanterna försvinner under de kommande 20 åren tror 40 procent av de tillfrågade.

ANDRA LÄSER