Grankulla: Bäcken vid Bensowsdammen blev plötsligt röd – staden är boven på spåren

Ett läckage från en jordvärmeborrning i närheten av Bensowsdammen kan vara anledningen till att en bäck i parken plötsligt blivit röd. Experter har ännu inte hunnit titta närmare på vad det kan betyda för miljön.

Vattnet i bäcken vid Bensowsdammen i Grankulla har fått en underlig färg, har flera invånare upptäckt.
En bäck i anslutning till dammen i Bensowsparken i sydöstra Grankulla har under okända omständigheter färgats röd.
– Högst antagligen är det fråga om borrningar till en ny jordvärmebrunn i området, säger Anna Sjövall, miljöexpert på Grankulla stad.
När stenmaterial borras, som man gör för att konstruera ett jordvärmesystem, lösgörs mineraler. Sjövall misstänker att mineralerna läckt ut i vattnet.
– Företaget som står för jordvärmen ska filtrera bort det grövre materialet, men det kan hända att det mest finslipta tagit sig igenom filtret, säger Sjövall.
Sjövall är något oroad över läckaget eftersom hon ännu inte vet vilka effekter det kan ha på dammens ekologi eller surhetsgrad.
– Vi hoppas att fiskar och annat i dammen inte kommer att påverkas, men det är ännu ingen anledning till större oro, säger hon.
Vattnet i bäcken vid Bensowsdammen i Grankulla har fått en underlig färg, har flera invånare upptäckt.
Enligt henne ser det måhända illa ut, men det är ändå fullt möjligt att det miljömässigt inte är någon större skada skedd. Sjövall ska själv ta sig till platsen för att göra en miljöanalys om läget inom kort. Företaget som ansvarar förr jordvärmearbetet ska också kontaktas.
Namnet på företaget i fråga känner varken Sjövall eller hennes kolleger för tillfället till. Men arbetet, berättar hon, är för Gräsavägen 9-11.
– Miljömässigt är jordvärme en fiffig energikälla, men det är klart att det inte ska ha en negativ påverkan på närmiljön, säger hon.
– Vi hoppas att fiskar och annat i dammen inte kommer att påverkas, men det är ännu ingen anledning till större oro, säger Anna Sjövall vid Grankulla stad.

ANDRA LÄSER