Universitetet ville anställa lärare i islam – bara personer med finskklingande namn kontaktades

Detaljerna är ännu oklara, men grunduppgiften stämmer, bekräftar dekanus Antti Räsänen vid teologiska fakulteten vid Helsingfors universitet. Studerande har fått höra att de erbjuds jobb för att deras namn låter finskt.

Personen som ringde de studerande är anställd vid teologiska fakulteten, inte vid universitetets rekryteringsavdelning.
I onsdags blev fyra studerande kontaktade av teologiska fakulteten vid Helsingfors universitet om ett erbjudande att arbeta som timlärare i islam i grundskolan. De fick veta att de kontaktats eftersom deras namn lät finskt.
Fallet gick inte obemärkt förbi. Kort därefter krävdes fakulteten på en förklaring via sociala medier.
"Flera av de studerande som blev uppringda uppger att den som ringde sa att de valde studerande utifrån efternamn som lät finska. Skulle ni vilja förklara?", skrev Baiar Siyan på Twitter.
Fakulteten meddelade att man utrett frågan och att det visade sig stämma.
"Agerandet har absolut varit fel och fakulteten ber om ursäkt. Studerande får under inga omständigheter behandlas olika på grund av namn eller någon annan egenskap. En ojämlik verksamhetskultur hör inte till teologiska fakulteten", meddelades via Twitter.

Frågan går vidare

Fakultetens svar väckte genast reaktioner och många ansåg att en ursäkt inte är tillräcklig.
Fakultetens dekanus Antti Räsänen säger att ursäkten var det första steget, men fallet slutar inte där.
– Självfallet fortsätter vi utreda fallet. Sådant här får inte ske flera gånger, säger han.
Nu utreds bland annat vad exakt som sagts och på vems begäran. Räsänen säger att det ännu är för tidigt att uttala sig om rättsliga följder, men betonar att ingen form av diskriminering godkänns.
Personen som ringde upp de studerande är enligt Räsänen anställd vid fakulteten, inte vid universitetets rekryteringsavdelning.
ANDRA LÄSER