Majoriteten av kandidaterna vill inte se vin i mataffärerna – flest missnöjda inom Saml och SFP

Drygt en av fem kandidater i riksdagsvalet tycker att tillgången på alkoholdrycker är otillräcklig, medan majoriteten anser att nuvarande försäljningsställen och öppettider är tillräckliga.

En femtedel av kandidaterna i riksdagsvalet anser att vin borde göras mer tillgängligt för folket. Arkivbild.
Jenny Bäckjenny.back@hbl.fi
28.02.2023 09:45
Majoriteten av kandidaterna i riksdagsvalet, 78 procent, är nöjda med tillgängligheten på alkoholdrycker och anser att öppettider och försäljningsställen räcker till. Det visar en enkät som Aula Research gjort på uppdrag av Föreningen för förebyggande rusmedelsarbete, Ehyt.
Mest nöjda med nuvarande läge är Kristdemokraternas kandidater (100 procent), följda av Centerns (91 procent), Vänsterförbundets (90 procent) och Socialdemokraternas (86 procent). 
Av Samlingspartiets kandidater är drygt hälften, 56 procent, nöjda med nuläget och av Svenska folkpartiets kandidater är 67 procent det. 73 procent av Sannfinländarnas och 72 procent av De grönas kandidater är nöjda med nuläget.
Genomsnittet bland kandidaterna motsvarar väl finländarnas åsikt överlag: Då Kantar Public undersökte attityderna bland finländarna i höstas svarade likaså 78 procent att nuvarande försäljningsställen och öppettider räcker. Bara 18 procent ansåg att det är alltför svårt att köpa alkohol. Majoriteten önskade att alkoholpolitiska beslut i högre grad skulle bygga på forskning och expertutlåtanden.

ANDRA LÄSER