"Gratisbiljetten får dig att känna dig välkommen trots att babyn skriker"

Nej, det ska inte kosta att åka kollektivt med barnvagn. Det tycker politikerna i Helsingfors, som diskuterade frågan på måndagen. – Det är absolut sämsta tidpunkten att höja tröskeln för någon att åka kollektivt, säger Saara Hyrkkö.

Politikern Saara Hyrkkö, som befinner sig på familjeledighet, var överraskad över den mentala tröskel som många föräldrar har för att röra sig i kollektivtrafiken.
För ungefär sex månader sedan blev Saara Hyrkkö, grön politiker från Esbo som sitter i riksdagen, mamma. Hon har i flera år tyckt att Helsingforsregionens trafik (HRT) inte får slopa gratisbiljetten för den som åker kollektivt med barnvagn. Nu har hon också fått uppleva kollektivtrafiken som nybliven förälder.
– Även om jag talat för saken tidigare blev jag till och med lite överraskad över hur hög den mentala tröskeln är för att röra sig i trafik med en baby.
Hon noterar att HRT visserligen jobbat för att förbättra framkomligheten, som att införa bussar med lågt golv och se till att metrostationerna har hiss. Men:
– Det är tydligt att det inte är lika lätt att röra sig med vagn än utan.
En lika viktig poäng, enligt Hyrkkö, är att gratisbiljetten har en ekonomisk betydelse för den som lever på moderskaps- eller föräldrapenning.
– De summorna motsvarar inte det man får när man jobbar.
Det är inte första gången frågan om att slopa gratisbiljetten diskuteras. Men den är brännhet just nu eftersom HRT behöver mer intäkter. Ekonomin är hårt trängd då färre åkt kollektivt under coronapandemin.
– I den situation som vi befinner oss i just nu är det den absolut sämsta tidpunkten för att höja tröskeln för någon att åka kollektivt.

Genusfråga

Senast för fem år sedan var Saara Hyrkkö med i Esbos koncernsektion och satte stopp för att låta dem som åker med barnvagn börja betala. Budskapet till HRT är detsamma också den här hösten.
Även Helsingfors stadsstyrelse följer samma linje. På Veronika Honkasalos (VF) initiativ röstade styrelsen i går för att behålla gratis åk med barnvagnar. Rösterna föll 10-5 där De gröna, SDP, Vänsterförbundet och SFP röstade för. Samlingspartiet och Sannfinländarna röstade emot, utom Terhi Koulumies (Saml).
– Det handlar om att stödja mammor att röra sig utanför hemmet, säger Veronika Honkasalo.
– Helsingfors ska vara en barnvänlig stad och det ska vara lätt för barnfamiljer att röra sig. Det handlar också om ekologi och att vi aktivt vill uppmuntra människor att använda kollektivtrafik, säger Honkasalo.
Enligt Honkasalo behöver man underlätta kollektivt åkande för barnfamiljer, speciellt som det är vanligt att ett par tenderar att köpa bil när de får sitt första barn.
– Jag vill också lyfta fram genusfrågan. Vi vet att det största ansvaret för barn, och särskilt små barn och babyer tyvärr ännu has av kvinnor. Det handlar om att stödja mammor att röra sig utanför hemmet, och om att föräldrarnas sociala liv med små barn är aktivt.
Hon säger också att Kati Juvas (Gröna) motion från i fjol om att göra kollektivtrafiken gratis för personer med rollator eller rullstol är viktig.
Saara Hyrkkö har i diskussioner med andra och via föräldraforum hört att många andra delar hennes upplevelse av att det finns en mental tröskel för att röra sig i trafiken med små barn.
– Gratisbiljetten är en uppmuntran till att våga använda kollektivtrafiken. Det är känslan av att du är välkommen trots att babyn skriker, du tar upp plats eller att du saktar ner andras färd.

Kunde få 3 miljoner

På Helsingforsregionens trafik tycker man att gratisbiljetten är föråldrad, och menar att förlusten ligger på tre miljoner euro om året.
De gratis åken med barnvagn kom till under en tid då biljetter fortfarande skulle stämplas i fordonets främre del eller köpas av föraren. Då var det helt enkelt omöjligt för någon att betala för sin resa då det innebar att barnvagnen lämnades obevakad i mitten av fordonet.
Mycket har hänt sedan dess.
I dag köper många sin biljett i till exempel appen eller med HRT-kortet. Och varken spårvagnsförare eller chaufförer på stomlinjen säljer biljetter längre. Samtidigt är kortläsarna på alla andra bussar placerade vid mittdörrarna. Säsongsbiljetterna behöver heller inte längre stämplas i kortavläsaren.
Själv konstaterar HRT: "Säkerhetsfaktorerna för dem som rör sig med barnvagn utgör inte längre en grund för gratisresor, förutom till en viss del". Själv tycker HRT att ett alternativ kunde vara att ett biljettvång gäller alla för alla resor utom där det finns en säkerhetsrisk.
Vad som händer med gratisbiljetten kommer att klarna den 27 oktober. Då tar HRT:s styrelse ställning till utlåtanden från sina alla medlemskommuner, och barnvagnarna är inte den enda frågan som ligger på bordet.
Bland annat vill HRT slopa de billigare engångsbiljetterna för de som är 70 eller äldre. I dag kan den här gruppen åka för hälften av priset mellan 9 på morgonen och 14 på eftermiddagen. Nu vill man i stället göra säsongsbiljetterna billigare för den här ålderskategorin. Rabatten skulle då vara 45 procent.
Frågan om gratisbiljetter för dem som rör sig med barnvagnar i kollektivtrafiken är eldfängd.

"En värdefråga"

En höjning av biljettpriserna är också en av många känsliga frågor. Under samma möte i går röstade stadsstyrelsen i Helsingfors 12-2 för att inte höja priserna. Staden föredrar att HRT får ekonomin i skick genom höjda kommunandelar.
En annan viktig fråga för Helsingfors är att den kontrollavgift som tjuvåkare måste betala inte stiger från 80 till 100 euro.
Med knapp marginal röstade De gröna, Vänsterförbundet och SDP mot en höjning. Samlingspartiet, SFP och Sannfinländarna ville däremot att avgiften höjs.
Utöver det var styrelsen helt enig om att man framöver borde kunna köpa engångsbiljetter i zon A, B och C, vilket inte är möjligt just nu.
Saara Hyrkkö hoppas på att kollektivtrafiken blir en fråga i kommunalvalet i vår.
– Kollektivtrafiken är i en svår sits på grund av coronan. Det är en värdefråga. Vill vi stödja vår kollektivtrafik genom den här krisen eller börjar vi urholka på den på grund av att passagerarmängderna temporärt minskat? Nivån på service, lättillgängligheten och hur förmånliga biljettpriserna är påverkar väldigt många människors vardag.
ANDRA LÄSER