Partierna eniga – svenskan är stark

Svenskspråkig utbildning sammanslås inte med den finska.

Ledarskapsreformen sysselsätter Helsingforspolitikerna i stadshuset.
Tommy Pohjola
30.05.2016 09:06 UPPDATERAD 30.05.2016 16:36
Det blir inget av överborgmästare Jussi Pajunens förslag att fösa svensk- och finskspråkig utbildning under samma administrativa tak.
– Vi får en svenskspråkig serviceenhet med allting inom bildning, från dagis till uppsökande ungdomsarbete, gymnasier och arbis, säger Marcus Rantala (SFP).
Marcus Rantala (SFP).
Som HBL nyligen berättade är det i samband med att Helsingfors stad omorganiserar nästan alla verksamheter, och 2017 går in för fyra sektorer som ersätter nuvarande drygt trettio självständiga ämbetsverk, som också den svenska skolan och svenska dagvården skulle räkna med stora omställningar.

På svenska i Helsingfors

Enligt en rapport som Kommunförbundet gjorde 2014 i samarbete med Svenska social- och kommunalhögskolan behöver det svenska utbildningsväsendet en egen svensk administration och egen svensk beredning för att trygga den svenska skolan.
Av Helsingfors drygt 600 000 invånare har närmare 37 000 svenska som modersmål.
Utbildningsverket, som i dag inkluderar linjen för svensk dagvård och utbildning och med egen direktör jämte administration, ingick enligt Pajunens förslag inte i den nya organisationen. För ledarskapssektionen vid stadsstyrelsen föreslogs att utbildningsverket övergår i tre tvåspråkiga enheter, en för dagvården, en för grundskolan och en för andra stadiets utbildning.
SFP:s och tvåspråkighetskommitténs motförslag omfattades av alla partier i Helsingfors.
– Jag är mycket glad och lättad över den stora förståelse detta fick bland de andra partierna. Nu kan vi jobba för det svenska i Helsingfors långsiktigare, säger Marcus Rantala.
Ledarskapssektionen vid stadsstyrelsen sammanträdde på måndag morgon. Enligt politikerna ska det också i framtiden i social- och hälsovårdsnämnden finnas en representant för stadens svenskspråkiga befolkning,
Stadsfullmäktige säger det sista ordet vid sitt möte den 22 juni.

ANDRA LÄSER