Ett av tio barn med invandrarbakgrund utsätts regelbundet för våld i skolan – att ha en finländsk förälder skyddar, visar ÅA-studie

Ett av tio barn med invandrarbakgrund utsätts ofta för fysiskt våld av sina skolkamrater, och klart fler för verbal mobbning. De blir också oftare utsatta för diskriminering från lärarens håll, visar färsk forskning.

Isik Ulubas-Varpula forskar i mobbning och diskriminering mot elever med invandrarbakgrund.
Jenny Bäckjenny.back@hbl.fi
24.11.2022 05:01
Fler än ett av tio barn med invandrarbakgrund utsätts regelbundet för fysiskt våld av sina skolkamrater. Det är mer än dubbelt så många jämfört med barn vars båda föräldrar är finländskfödda. Att ha åtminstone en finländskfödd förälder skyddar också, visar färsk forskning vid Åbo Akademi.

ANDRA LÄSER