Fem häktade misstänkta för terroristbrott – radikal högerextrem grupp enligt polisen

Polisen i sydvästra Finland misstänker fem personer för förberedelse till terroristbrott. De häktades på fredagen i Satakunta tingsrätt. Enligt polisen bildar de en grupp som baserar de sig på radikal högerextremistisk ideologi.

Förundersökningsledaren, kriminalkommissarie Toni Sjöblom från Polisinrättningen i Sydvästra Finland, vill inte säga något om målet eller tidpunkten för det misstänkta planerade terrorbrottet eftersom den saken ännu är under utredning.
Polisen i sydvästra Finland har gripit fem personer, som polisen misstänker har planerat ett terrordåd. De greps på tisdagen, och häktades vid Satakunta tingsrätt på fredagen.
De misstänkta bor i trakterna kring Kankaanpää i norra Satakunta. Polisen betonar att ingen akut fara förekommer.
Brottsrubriceringarna är enligt polisen: Grovt skjutvapenbrott som begåtts i terroristiskt syfte, uppsåtligt sprängämnesbrott som begåtts i terroristiskt syfte, förberedelse till brott som begås i terroristiskt syfte och grov stöld som begåtts i terroristiskt syfte.

Exceptionell brottshelhet

Förundersökningsledaren, kriminalöverkommissarie Toni Sjöblom från polisinrättningen i Sydvästra Finland, beskriver fallet som en exceptionell och sällsynt terrorismbrottshelhet. Polisen höll en presskonferens om fallet på fredagskvällen.
Polisen fick upp ögonen för de misstänkta redan 2019 och på nyårsaftonen det året gjordes för första gången husrannsakningar med kopplingar till de misstänkta.
– Inledningsvis misstänkte vi männen för grovt skjutvapenbrott och vi konfiskerade en betydande mängd skjutvapen, patroner och sprängämnen, säger Sjöblom.
Redan vid det här tillfället gick det upp för polisen vad för slags personer det var frågan om och sedan dess har de misstänkta hållits under uppsikt av polisen.
Männen var först på sannolika skäl misstänkta för grovt skjutvapenbrott och brott mot bestämmelserna om explosiva varor. Brotten ska ha skett på en mindre ort i Satakunta hösten 2019.
Polisen i Sydvästra Finland har fått experthjälp av Skyddspolisen och Europol. Under gripandet och de husrannsakningar som gjorts, deltog också Centralkriminalpolisen och Helsingfors polisinrättning.

Juridiskt komplicerad helhet

Toni Sjöblom säger att helheten är juridiskt komplicerad och brottsrubriceringarna komplicerade. Därför torde det ta månader innan ärendet går vidare till åklagaren som ska väcka åtal senast i slutet av mars.
Vid presskonferensen visade polisen bilder på vapen, dynamit och gödsel avsett för professionellt bruk som lagens väktare konfiskerade av männen 2019.

Ideologi som glorifierar terrorism

Polisen menar att männen utgör en gruppering som baserar sig på radikal högerextremistisk ideologi. Skyddspolisens specialforskare Eero Pietilä säger att det handlar om accelerationism.
– Vi har analyserat det material som samlats in och jämfört det med internationella ideologier och nätverk som glorifierar terrorism, säger Pietilä.
Pietilä beskriver accelerationisternas ideologiska värdegrund en synnerligen exceptionell, men också marginell falang inom högerextremismen.
Accelerationisterna verkar i huvudsak via nätet.
– Den senaste tiden har vi i ökad utsträckning observerat hur anhängarna idealiserar grupperingar som begått högerextrema terrordåd. Den interna diskussionen går också ut på att uppmuntra och glorifiera terrordåd och planering av terrordåd, säger Pietilä och berättar att anhängarna ser det rådande samhället som en fiende som ska krossas med våldsamma medel, genom terror och andra våldsdåd.
Enligt Skyddspolisens analys står den accelerationistiska tankevärlden och ideologin långt från organiserad högerextremism som brukar engagera sig i demonstrationer och gatuaktivism.
– Till den här hemliga högerextremistiska verksamheten hör att personerna inte är i kontakt med andra offentligt verksamma högerextremister, säger Pietilä.
Polisen säger inte om de misstänkta har haft kontakter med gelikar i utlandet eftersom det är en del av förundersökningen.
– Men på ett generellt plan kan jag säga att grupperingar av det här slaget brukar ha samröre med utländska aktörer över nätet, säger Pietilä.
Bland annat svenska Center mot våldsbejakande extremism har i en rapport fört fram hur accelerationisternas budskap sprids på nätet där anhängarna förespråkar ett apokalyptiskt raskrig som "bör skyndas på genom ökad polarisering och politiskt våld."

Marginalen av marginalen inom ytterhögern

Terrorismforskaren Leena Malkki skriver på Twitter att det handlar om en högerextrem strömning som har stärkts på senare år, och att fokuset uttryckligen ligger på terrordåd.
Det handlar enligt henne om "marginalen av marginalen" inom ytterhöger och är ett internationellt fenomen.
Polisen har begärt fem personer häktade misstänkta för förberedelse till brott som begås i terroristiskt syfte samt brott mot bestämmelserna om explosiva varor i terroristiskt syfte. Häktningsförhandlingarna hålls vid tingsrätten i Satakunta.
Skyddspolisen har redan i några år varnat för en ökad risk för högerextrem terrorism, men anser i nuläget att hotnivån inte behöver justeras uppåt. Eftersom de misstänkta redan länge har varit under lupp har de beaktats i Skyddspolisens bedömning av riskerna för terrordåd.
Enligt uppgifter från tingsrätten är de fem männen i åldern 23 till 26 år.
Kommissarie Marko Luotonen berättar hur gripandet gick till i tisdags: Fyra greps i Kankaanpää-trakten och en i Tammerfors. Gripandena genomfördes samtidigt och förlöpte lugnt. Den lokala polisen fick handräckning av Gränsbevakningen och Helsingforspolisen.

Polisen förtegen om målet för terrordådet

Polisen är ännu förtegen om det eventuella målet för de planerade terrorismbrotten och säger inte heller av utredningstekniska skäl hur nära det var att terrordådet hann genomföras.
De centralaste fem personerna i fallet är nu häktade. Polisen säger inte om fler än så är inblandade eller om fler kan komma att gripas.
– De misstänkta kommer från Kankaanpäätrakten och en del av dem har känt varandra länge, säger Toni Sjöblom.
Det här är det första misstänkta fallet av ett planerat högerextremistiskt brott i Finland, enligt polisen.

Knogjärn

Två av personerna har tidigare dömts för misshandel, efter att de gett sig på en man som slagit den ena av dem i ansiktet utanför en restaurang. Enligt tingsrättens dom var det våld de riktade mot mannen kraftigare och grövre, bland annat sparkar då mannen låg på marken. Domen föll i maj och prövotiden gäller fortfarande.
Även en tredje av männen har dömts för misshandel, i ett liknande fall där en man först slagit honom på hakan eller kinden, medan han svarat med slag i ansiktet med knogjärn. Den domen är från 2015 och straffet var dagsböter för misshandel som excess i nödvärn samt innehav av farligt föremål.

Nygrundad kickboxningsförening

Tre av de nu misstänkta bildar styrelsen i en förening som registrerades så sent som för knappt två månader sedan, enligt föreningsregistret. Den uppger som sitt syfte att "höja medlemmarnas fysiska kondition och hälsa samt väcka äkta sportsanda och ett bestående intresse för kickboxning samt andra motsvarande kampsporter".
Ilta-Sanomat var först med att rapportera om föreningen.
Tidningen Satakunnan kansa rapporterade tidigare i veckan om en omfattande polisoperation på tisdagen i Kankaanpää, med bland annat polisens pansarbilar på plats.

Terroristiskt syfte

Enligt strafflagen har en gärningsperson ett terroristiskt syfte om avsikten är att:
1) injaga allvarlig fruktan hos en befolkning,
2) obehörigen tvinga regeringen eller någon annan myndighet i en stat eller en internationell organisation att göra, tåla eller underlåta att göra något,
3) obehörigen upphäva eller ändra en stats konstitution eller allvarligt destabilisera en stats rättsordning eller tillfoga statsekonomin eller de grundläggande samhällsstrukturerna i en stat synnerligen stor skada, eller
4) tillfoga en internationell organisations ekonomi eller de övriga grundläggande strukturerna i en sådan organisation synnerligen stor skada.
ANDRA LÄSER