Uppriktighet och öppenhet krävs

Vi har alla gjort eller sagt dumheter. Man får ångra sig. Men personer som kandiderar i val måste vara uppriktiga om sina dumheter.

Mikkel Näkkäläjärvi ställer upp i EU-valet för SDP. Bilden är från september 2018.
Bland kandidaterna i både riksdagsvalet och EU-valet fanns och finns personer som har dömts till olika straff eller som i sitt tidigare liv har haft åsikter de inte längre står för.
ANDRA LÄSER