Uppriktighet och öppenhet krävs

Vi har alla gjort eller sagt dumheter. Man får ångra sig. Men personer som kandiderar i val måste vara uppriktiga om sina dumheter.

Mikkel Näkkäläjärvi ställer upp i EU-valet för SDP. Bilden är från september 2018.
22.05.2019 16:49
Bland kandidaterna i både riksdagsvalet och EU-valet fanns och finns personer som har dömts till olika straff eller som i sitt tidigare liv har haft åsikter de inte längre står för.
Det senaste fallet som har diskuterats är SDP:s EU-valskandidat Mikkel Näkkäläjärvi. Han är i dag 28 år men har för 9 respektive 14 år sedan gjort sig skyldig till rattfylleri och djurskyddsbrott, skadegörelse och hemfridsbrott. De brotten har han blivit dömd för.
Problemet är inte brotten – utan att Näkkäläjärvi inte berättade om dem inför nomineringen, trots att SDP bad alla kandidater redogöra för eventuella domar. Partierna vill av förståeliga skäl ha en klar uppfattning om vem de ställer upp och om det finns skelett i garderoben.

ANDRA LÄSER