Modigt eller våghalsigt?

Det är att hoppas att regeringen lyckas i sin riskfyllda ekonomiska politik. Men det avgörs inte enbart genom regeringens beslut.

Finansminister Mika Lintilä (C).
Nästa års statsbudget föreslås växa jämfört med årets med 1,5 miljarder euro. Underskottet stiger från i år med 600 miljoner till 2,3 miljarder och låneupptagningen ökar därmed. Men målet är enligt regeringsprogrammet att ha ekonomin i balans före mandatperiodens slut. Det förutsätter att sysselsättningsmålet på 75 procent uppnås, vilket är lättare sagt än gjort.

ANDRA LÄSER