Brist på papperspåsar i Sverige

Svenska medier rapporterar om brist på papperspåsar i matvarubutiker. I Finland har S-gruppen inte märkt några problem – å andra sidan är användningen marginell hos oss.

Det är fritt fram för handlarna i Sverige att prissätta sina påsar. Men för plastkassar betalar de skatt.
Anna Back
20.12.2021 16:57
Sedan Sverige införde en skatt på bärkassar i plast har efterfrågan på papperspåsar skjutit i höjden. Till den milda grad att påsarna nu är slut eller hotar ta slut i flera matbutiker, rapporterar Dagens industri.
Enligt tidningen handlar det om en brist som förvärras hela tiden. Det förs fram olika teorier om orsaken. Är det logistiken som inte fungerar? Rör det sig rentav om ett omättbart sug efter papper som förpackningsmaterial när allt fler aktörer frivilligt eller ofrivilligt fasar ut plast?
I Finland verkar det inte finnas några problem med leveranserna av papperspåsar till butikerna. I alla fall om man får tro S-gruppen. I fjol såldes 2,8 miljoner papperspåsar i kedjans butiker. Det var en miljon fler än tre år tidigare. Men samtidigt var det bara 2 procent av alla sålda bärkassar.
I Finland väljer de flesta plastkassen. Därför satsar den finska kedjan i stället på att använda så mycket returmaterial som möjligt i sina platskassar, svarar S-gruppens informatörer när HBL frågar.
Vilken bärkasse som är bäst för miljön råder det olika uppfattningar om. En dansk studie från 2018 visade till exempel på att plastkassen är det bästa alternativet, förutsett att den inte slängs i naturen efter att ha använts till att frakta hem matvaror.

Svensk skatt på plastkassar

Sverige införde en skatt på bärkassar i plast 1 maj 2020.
Målet är att 2025 ha minskat användningen av plastbärkassar till 40 per person och år. Under 2019 förbrukades 83 kassar per person.
Det är upp till varje köpman att bestämma priset på plastbärkassarna. Skatten tas ut i ett tidigare led i försäljningskedjan.
Den normala skattesatsen för en plastbärkasse är 3 kronor vilket motsvarar 29 cent. För påsar som är tunnare än 15 mikrometer och med en volym på maximalt 7 liter är skatten 30 öre stycke eller 3 cent. Avfallspåsar och fryspåsar är inte skattepliktiga.
Sverige motiverar fokuset på plastkassar med att problemen med papperspåsar i miljön inte är lika stora vid nedskräpning.

ANDRA LÄSER