De flesta unga vill gå i gymnasiet efter grundskolan

Föräldrarnas åsikter har en stor inverkan på beslutet.

Cirka 57 procent av alla högstadieelever vill plugga på gymnasium, visar en ny enkät från Ekonomi och ungdom.
SPT
10.08.2020 06:59
Nästan sex av tio, eller 57 procent av alla högstadieelever vill satsa på gymnasiet efter fullgjord grundskola. Det visar en enkät som har publicerats av intresseorganisationen Ekonomi och ungdom (Tat). Endast 27 procent av de unga uppger att de vill fortsätta sina studier i en yrkesskola.
– Många unga väljer gymnasiet om hen inte har en klar bild av yrkeslivets möjligheter. Gymnasieutbildningen ger mera tid att fundera på sina egna val, säger direktör Liisa Tenhunen-Ruotsalainen på Tat i ett pressmeddelande.
Det finns ett starkt samband mellan föräldrarnas socioekonomiska ställning och de ungas val av studier. Barn till högt utbildade föräldrar väljer oftast gymnasieutbildning medan barn till lågt utbildade eller arbetslösa föräldrar oftare söker sig vidare till yrkesutbildning, skriver Tat.
Två tredjedelar av högstadieeleverna vill jobba med något som känns meningsfullt och 80 procent anser att det är viktigt med framgång i arbetslivet. Cirka 70 procent av pojkarna anser att lönenivån är viktig medan drygt hälften av flickorna är av samma åsikt.
Coronakrisen har lett till att många unga har blivit utan praktisk arbetsorientering och sommarjobb i år, påminner Tat.
Enkäten gjordes i februari och mars av T-Media på uppdrag av Tat. Sammanlagt 8 978 unga i högstadier, gymnasier och yrkesskolor intervjuades i undersökningen. Totalt 5 905 av de intervjuade var högstadieelever.
Tats verksamhet finansieras av TT-stiftelsen, Finlands Näringsliv, företag, kommuner, stiftelser och Undervisnings- och kulturministeriet.

ANDRA LÄSER