Hanken tar emot miljondonation av alumn

Kurt Björklund donerar en miljon euro till Svenska Handelshögskolan (Hanken).

Räkna med Hanken pågår fram till sista till den sista juni 2022.
Hankenalumnen Kurt Björklund donerar en miljon euro till den Svenska Handelshögskolans (Hanken) pågående kampanj Räkna med Hanken.
Kurt Björklund är verkställande delägare på det brittiska multinationella riskkapitalbolaget Permira. I dagsläget förvaltar Permira mer än 40 miljarder euro.
"Hanken har gett mig en fantastisk grund att stå på. Med denna donation vill jag dels ge tillbaka för den utbildning jag fått och även understryka vikten av att samma förutsättningar ges till kommande generationer", säger Kurt Björklund i ett pressmeddelande.
Kampanjen Räkna med Hanken pågår fram till sista till den sista juni 2022. Enligt Hanken kommer de insamlade medlen att användas för att befästa skolans position som Finlands enda självständiga handelshögskola.
"Det är med stor glädje och djup tacksamhet vi tar emot denna donation. Det är det yttersta beviset på att Hanken utvecklas i rätt riktning och lever upp till de krav och förväntningar som ställs av såväl individer som samhället i stort", säger Hankens rektor Karen Spens.

Räkna med Hanken

Kampanjen inleddes den 1 september med offentliggörandet av två donationer: Louise och Göran Ehrnrooth stiftelse donerade 500 000 euro och Evald och Hilda Nissis stiftelse med en donation på 100 000 euro.
Kampanjen är knuten till Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitras medfinansieringskampanj där sammanlagt 67 miljoner euro kommer att tilldelas universiteten hösten 2022 som medfinansiering till insamlade medel.
Räkna med Hanken pågår under hela läsåret.
Hankens kampanjkommitté består av: ordförande Kristina Pentti-von Walzel, Henrik Andersin, Kurt Björklund, Maria Didrichsen, Henrik Ehrnrooth, Robert Furuhjelm, Johanna Hamro-Drotz, Roger Holm, Frank Korsström och Rasmus Sinnemaa, samt Jannica Fagerholm, Hankens styrelseordförande, Karen Spens rektor och Camilla Wardi, chef för näringslivsrelationer och samverkan.
ANDRA LÄSER