Den uppfinningsrike klavertonsättaren Haydn tolkad av Tuija Hakkila

Genom åtta klaversonater belyser Tuija Hakkila förtjänstfullt Joseph Haydns breda uttrycksmässiga skala.

Mats Liljeroos
22.09.2020 10:20
Haydn var inte en klavervirtuos à la Mozart, men han var enligt samtidsvittnen en driven pianist och komponerade flitigt för klaverinstrument av alla de slag. Av de 80 solosonater han producerade under ett drygt halvsekel finns ett 60-tal, bevisat autentiska, bevarade och de är ett ymnighetshorn av kontrasterande gester och åtbörder, som rör sig över hela den emotionella skalan.

ANDRA LÄSER