Den uppfinningsrike klavertonsättaren Haydn tolkad av Tuija Hakkila

Genom åtta klaversonater belyser Tuija Hakkila förtjänstfullt Joseph Haydns breda uttrycksmässiga skala.