Datastrul under den första elektroniska studentskrivningen

Den första elektroniska studentskrivningen gick inte på räls. I Jakobstad kraschade två servrar. Examensnämnden hade för bråttom, anser rektorn.

Ida-Liina Koskenranta är abiturient och en av dem som påverkades av måndagens serverkrasch under geografiskrivningen.
Allt gick smidigt förra våren när datasystemen testades. Därför blev personalen vid Jakobstads gymnasium och Pietarsaaren lukio förvånade över de problem som uppstod i måndags när det var dags för skarpt läge.
Först kraschade en elevs dator. Lite senare kraschade hela servern som styrde hela finska gymnasiets geografiprov – samt reservservern.
Lyckligtvis berördes bara en dryg handfull studerande.
– Det hann inte bli nervöst. Men det gick inte så bra i alla fall, säger Fabian Sundell, som fick vänta i fem minuter på att få igång datorn igen.

Halvtimmes krasch

Ida-Liina Koskenranta fick däremot vänta i 28 minuter innan hon kunde börja skriva igen.
– Det gick bra ändå. Jag tog matpaus under tiden och fick fundera igenom mina svar en gång till, säger hon.
Cecilia Hägglund-Nygård, biträdande gymnasierektor, tycker inte att datasystemet verkar färdigutvecklat.
– Det känns lite som att våra studerande är försökskaniner. Jag tycker inte att man borde testa det här i skarpt läge.
Rektor Hannu Sulkakoski och biträdande rektor Cecilia Hägglund-Nygård är skeptiska till digitaliseringen av studentexamen.

"För bråttom"

Hannu Sulkakoski, rektor på finska gymnasiet, håller med. Han menar att Studentexamensnämnden haft onödigt bråttom.
– Man vill vara i utvecklingens framkant. Måste man verkligen vara det?
Bägge två betonar att skrivningen inte stördes nämnvärt och att situationen inte blev särskilt stressig.
– Men vi var långt inne i skrivningen. Vad hade hänt om de studerandes arbete försvunnit?, frågar sig Sulkakoski.

Nämnden beklagar

Robin Lundell, planerare på Studentexamensnämnden, känner till problemen.
– Hittills har systemet fungerat, men nu har vi haft problem i några skolor. Det beklagar vi.
Det var geografin som var först ut. Lundell säger att samtliga studerande kunnat fullfölja sina skrivningar trots störningarna. Nu kommer man att gå igenom avvikelserapporterna och göra förbättringar.
I höst skrivs ännu tyska och filosofi elektroniskt. Allt fler ämnen kommer att digitaliseras. År 2019 är hela studentexamen elektronisk. Matematik är sist ut.

ANDRA LÄSER