Sipilä tog ödmjukt till defensiven

Juha Sipilä invigde Centerns partikongress med att visa att han lyssnat till kritiken från fältet. Samtidigt sköt han tillbaka kritiken på samma fält.

Juha Sipilä viftar bort kritiken mot en toppstyrd ledarstil. Han påminner Centerns partidag att den själv har valt det team som han leder.
Visserligen räknade han upp de valframgångar partiet haft med honom vid rodret, men ordförande Juha Sipilä höll en ödmjuk ton när han invigde Centerns partikongress i Seinäjoki. Han tog genast fasta på kritiken att Centern styrs av en liten grädda som beslutar om allt.
– Bästa vänner, det är ni som med omsorg och eftertanke har valt det här teamet. Partidagsdelegaterna fattar sina beslut självständigt, partiledningen får stå ut i alla väder. Det har varit mig en ära att leda det arbetsutskott och den partistyrelse som ni valt. Teamarbetet har varit rätt intensivt och intimt, så intimt att jag kommer att sakna dem som lämnar sina poster, sade han.
Frågan är om inte den defensiva tonen var Sipiläs sätt att avvärja en del av den kritik som väntas under den allmänpolitiska debatten på lördag. Trots att det inte syns till några motkandidater på de österbottniska vidderna uttryckte han sig ödmjukt också om ordförandevalet på lördag.
– Vi är här för att välja en ny partiledning. Om jag blir vald till ordförande är jag beredd att bygga upp ett nytt team på samma grunder som den partiledning jag nu arbetat med.
Sipilä antydde också att han är beredd att kliva åt sidan så snart han inte lyckas fylla sin uppgift. Han sade sig granska sitt ordförandeskap med två års mellanrum.
– Antingen når jag resultat eller så går jag. Det viktiga är hur jag fortskridit med min viktigaste uppgift, att sätta Finland i skick.
Sipilä sade att han starkt upplever att Centerfolket stöttar och litar på varandra, och det tackade han för. Han intygade också att Centern går in för att segra i alla tre val som följer fram till nästa partikongress om två år: kommunalvalet, presidentvalet och landskapsvalet.

ANDRA LÄSER