Nya generalmajorer vid Försvarsmakten – republikens president befordrar hundratals personer

I samband med Försvarets fanfest i dag får 209 personer militärens förtjänstmedalj.

Hundratals personer inom Försvarsmakten befordras i samband med Försvarets fanfest.
Republikens president Sauli Niinistö befordrar brigadgeneralerna Kim Mattsson och Janne Jaakkola till generalmajorer.
Kim Mattsson är född år 1962 i Helsingfors. Han har varit Huvudstabens kommandochef sedan 2015, samma år som han befordrades till brigadgeneral.
Janne Jaakkola är född år 1967 i Vemo i Egentliga Finland. Jaakkola har tjänstgjort som planeringschef vid Huvudstaben sedan början av 2021. Han befordrades till brigadgeneral år 2017.
President Niinistö befordrar dessutom överste Manu Tuominen till brigadgeneral. Tuominen, född 1965, blev tidigare i år kommendör för Kajanalands brigad. Han befordrades till överste år 2013.
Befordringarna i Försvarsmakten görs i samband med Försvarets fanfest som firas på fredagen. Utöver befordringarna bland de högsta officerarna befordrar presidenten hundratals andra personer inom Försvarsmakten. En stor del av dem är reservofficerare och specialofficerare.
209 personer förlänas militärens förtjänstmedalj i samband med Försvarets fanfest. Medaljen kan tilldelas en person vid Försvarsmakten som utmärkt sig i tjänst, uppvisat rådighet eller initiativrikedom eller agerat oförskräckt i en farlig situation.
Även en person som inte är en del av Försvarsmakten kan få förtjänstmedaljen om hen arbetat förtjänstfullt för Försvarsmaktens bästa.
Här är listorna på dem som befordrats och belönats:
Befordringar i generalitetet
Befordringar inom försvarsförvaltningen
Befordringar av officerare i reserven
Befordringar och förläning av tjänstegrad av underofficerare vid truppförbanden (endast på finska)
Underofficers- och manskapsbefordringar av civilpersoner vid truppförband och förvaltningsenheter (endast på finska)
Underofficerare och manskap i reserven befordrade av cheferna för regionalbyråerna (endast på finska)
Militärens förtjänstmedalj

ANDRA LÄSER