Marktvisten vid Hästkärrsberget i Esbo har lösts – detaljplanen behandlas i fullmäktige

Esbo stad slapp ta till tvångsmetoder vid Hästkärrsberget i Högnäs. Fortum har köpt tomten för den planerade datacentralen av den privata markägaren. Ärendet ska behandlas i Esbo fullmäktige på måndagskvällen.

Energibolaget Fortum och den privata markägaren nådde en överenskommelse i fråga om Hästkärrsberget i Esbo.
Petra Miettinen
15.11.2021 05:00 UPPDATERAD 15.11.2021 09:44
– Markaffären kunde till slut genomföras frivilligt, då Fortum och den privata markägaren nådde en överenskommelse. Efter långa förhandlingar kom bägge parterna överens om köpesumman, men vi på staden känner inte ens till försäljningspriset, säger planläggningsingenjören Miika Ruokonen på Esbo stad, som har förslaget till ny detaljplan för Hästkärrsberget.
Det här betyder att det sista hindret för att godkänna en ny detaljplan för området mellan Ring III och Oitans friluftsområde har röjts ur vägen. Detaljplanen kommer nu att behandlas av Esbo fullmäktige som sammanträder måndagen den 15 november.
I detaljplanen föreslås två kvartersområden för industri- och lagerbyggnader, som gör det möjligt att placera en datacentral på området.

Längre skidspår

Stadsstyrelsen, som för sin del godkände detaljplanen den 1 november, gjorde två tillägg till förslaget. Förtroendevalda Tiina Elo (Gröna) uppmanade stadsplaneringscentralen att kompensera förlusten av kolsänkor och naturvärden genom att anvisa ett annat objekt som är betydligt större som kan göras till naturskyddsområde.
– Stadens idrottstjänster uppmanas samtidigt att utreda om de närliggande skidspåren i Oitans kan förlängas från 2,7 och 4,7 kilometer med några hundra meter till 3 och 5 kilometer, så att de bättre lämpar sig för tävlingar, berättar Ruokonen.
Efter ett godkännande i fullmäktige följer en 30 dagar lång besvärstid. Miika Ruokonen är beredd på att en del naturskyddsföreningar kommer att överklaga detaljplanen.
– Vi har kartlagt naturvärdena i området och uppmätt både höga bullervärden och dålig luftkvalitet, bägge beror på närheten till Ring III. Det betyder att området i vilket fall som helst inte kan fungera som rekreationsområde eller naturskyddsområde, utan det aktuella området klassas som skyddsgrönszon, säger Miika Ruokonen.

Miljöhot eller -gärning?

Datacentralen är en av Esbo stads viktigaste satsningar för att uppnå sina målsättningar och bli en klimatneutral stad. I takt med att digitaliseringen ökar bygger allt flera affärsverksamheter på data. I datacentrets servrar omvandlas el till värme som kan utnyttjas för uppvärmning av byggnader via fjärrvärmenätet.
Det planerade datacentrets spillvärme räcker till för att producera värme för 80 000 användare och kan därför ersätta en stor del av den stenkol som nu används för uppvärmning. Produktion av fjärrvärme på ett klimatneutralt sätt är en av Esbos viktigaste klimatgärningar.

ANDRA LÄSER