Väv och video i lyckad kombination på Kohta

En fräsch dokumentär om porrskådespelaren Annie Sprinkle kombineras med imponerande vävar med barnmotiv. Galleri Kohta demonstrerar igen sin kuratoriella begåvning, skriver Helen Korpak.

I Kohtas helhet som består av två utställningar varvas Michel Auders och Outi Martikainens konst.
Ordstävet "nöden är alla uppfinningars moder” har varit lite väl mycket på tapeten under det senaste året. Så även för galleriet Kohta, som på grund av pandemin verkar ha varit tvunget att lägga om en stor del av sitt utställningsprogram. Processen kan inte ha varit lätt: Kohtas ambitionsnivå (och budget) har länge varit sådan, att man inte dragit sig för att importera krävande konstverk från utlandet. Till dessa kan man till exempel räkna de enorma stålskivor som ställdes ut i retrospektivet över belgiska Lili Dujouries konstnärskap, en utställning som bitterljuvt nog var den sista innan pandemin satte allt på paus.

ANDRA LÄSER