Insändare: Sveriges Radio är ute och bläddrar

14.08.2022 19:20
För några veckor sedan stötte jag på ett konstigt påstående om den finländska tonsättaren Ida Moberg (1859–1947), vår första kvinnliga symfoniker. Enligt den svenskspråkiga Wikipedia försvann Moberg ”snabbt ur historieböckerna”. Detta är dock inte sant, utan Moberg nämns i alla relevanta finländska musikhistorieböcker och uppslagsverk.
Källan för det konstiga påståendet är ett inslag från 2021 på Sveriges Radios nätsida med en dramatisk rubrik: ”Tonsättaren Ida Moberg raderades ur historieböckerna.” Hon lär ha tagits bort ur någon antologi över finländska tonsättare som skrevs 1947. Detta lät ännu konstigare eftersom någon sådan antologi inte finns, och jag skrev upprepade gånger till SR för att få veta ur vilka böcker Moberg faktiskt ”raderades”.
Dessutom krävde jag att SR skall publicera en rättelse: Ida Moberg har inte raderats ur en enda historiebok i Finland.
Sakta förklarades SR:s slutledning för mig samt felet vilket allt byggde på.
År 1945 redigerade Sulho Ranta antologin Suomen säveltäjiä (Finlands tonsättare). Med boken jubilerades Jean Sibelius 80-årsdag. Den är ett biografiskt lexikon över finländska tonsättare, och Ida Moberg finns med. Andra upplagan av lexikonet publicerades år 1965 och Moberg finns med även där.
För att komplettera sin tonsättarantologi redigerade Ranta år 1947 ett annat lexikon vilket i sin tur presenterar uppträdande tonkonstnärer: Sävelten taitureita (Tonens virtuoser). Där ingår Ida Moberg inte eftersom hon var tonsättare och pedagog och hon hör ju till den tidigare volymen.
Nu har en svensk musikjournalist arrogant och fördomsfullt bläddrat i en bok, Sävelten taitureita, vars språk hon inte förstår, vars mening och innehåll hon ej insett. Hon har bara konstaterat att Ida Moberg finns inte med i boken – slutledning: Moberg har raderats ur alla finländska historieböcker!
Journalisten har utnyttjat Moberg som ett slagträ med vilket hon skall ”avslöja” att finländsk musikforskning under och efter 1940-talet var misogynisk och sexistisk. Obehagliga fruntimmer kunde raderas ur historieböckerna liksom borgare i Sovjetunionen.
Först gick SR med på att publicera en rättelse den 1 augusti, men där upprepades misstolkningen att Sävelten taitureita av ”Suhlo Ranta” är den andra upplagan av Suomen säveltäjiä och att Ida Moberg antagligen är den enda tonsättare som raderats ur den. Ganska usel faktakontroll.
När jag förklarade sakläget i grund och botten för SR, medgav programchefen äntligen att de uppgifter och antaganden som framförs i inslaget inte stämmer. SR ville dock inte publicera någon ny rättelse utan tog bort hela inslaget.
SR:s förfarande hör inte till ansvarsfull journalism. Nu kan man inte veta att inslaget tagits bort på grund av grova faktafel, utan man antar att det inte längre är kvar bara därför att programserien inte numera är aktuell eller att lagringsutrymmet på servern är begränsat.
Inslaget finns fortfarande kvar i webbens arkivservrar (t.ex. här: http://tinyurl.com/yjhdtkwm) och den svenskspråkiga Wikipedia kan i framtiden stödja sig på det.
Det kan hända att finländsk musikforskning präglas av kvinnohat och historieförfalskning, men detta skall med sanna fakta bevisas.
Markus Lång, fil.dr i musikvetenskap

ANDRA LÄSER