Presidenten ber dig älska en smula – ta hand om maten och sortera soporna

Finländarna kan bli avsevärt mycket bättre på att sortera bioavfall. En färsk studie visar att långt över hälften av bioavfallet slängs med blandsoporna.

Om finländarna var bättre på att källsortera sopor skulle råvaran räcka till större biogasproduktion.
Peter Buchert
21.10.2020 09:05 UPPDATERAD 21.10.2020 11:23
Trots alla goda mål och avsikter för att minska på matsvinnet, bli bättre på sopsortering och ge den cirkulära ekonomin ett lyft är siffrorna som beskriver verkligheten krassa.
Mellan 10 och 15 procent av all ätbar mat i livsmedelskedjan går till spillo. Den största enskilda delen av matsvinnet, en tredjedel, uppstår i hushållen. Räknat bara i klimatpåverkan motsvarar hushållens matsvinn de årliga koldioxidutsläppen från 100 000 personbilar. Det uppger Miljöministeriet som har sammanställt siffror på slöseriet.
Och inte nog med att stora mängder mat slängs bort, den kastas dessutom delvis i fel soptunna. Nästan 60 procent av bioavfallet slängs i blandavfallet. Det innebär att cirka en tredjedel av blandavfallet utgörs av bioavfall – också i fastigheter som ordnat separat insamling.
Miljöministeriets slutsats är att hushållen inte känner till nyttan med att sortera bioavfallet och vad avfallet sedan används till, eller hur man kan lägga om sina sorteringsrutiner.
På onsdagen inleddes kampanjen Älska en smula, som uppmuntrar finländarna att minska matsvinnet och sortera bioavfall hemma, på jobbet och under semestern. President Sauli Niinistö är kampanjens beskyddare. Kampanjen ska ända till utgången av nästa år uppmuntra finländarna att bli bättre på att hushålla med matvaror och sortera sopor.

Gamla missuppfattningar

I den mån biosopor sorteras korrekt framställs det biogas av dem, men också gödselfabrikat för jord- och skogsbruket och mull för grönområden. Om allt det bioavfall som uppkommer i hushållen sorterades och omvandlades till biogas, skulle gasen räcka för att driva 90 000 gasbilar, enligt ministeriet.
Många finländare bryr sig inte om att sortera bioavfall för att de tror att det hamnar på samma soptipp som blandavfallet. Biosoporna omvandlas ändå till biogas medan blandavfallet bränns för energibruk, och det brinner bättre utan fuktigt bioavfall.
Men när bioavfallet slängs bland övrigt avfall går det till spillo. Dessutom försämras effektiviteten vid förbränningen av blandavfallet.
Målet är att 55 procent av det kommunala avfallet i Finland ska återvinnas 2025 och hela 65 procent 2035. Det förutsätter betydligt effektivare sortering. Återvinningen har i några år legat kring 41 procent.
Miljöministeriet har tillsammans med jord- och skogsbruksministeriet och företaget Kuudes Helsinki undersökt hushållens största utmaningar och incitament när det gäller att öka sorteringen av bioavfall och minska matsvinnet.
Undersökningen visar att många uppfattar bioavfall som mindre viktigt att sortera än annat hushållsavfall. Det kan bero på en missuppfattning om hur bioavfallet hanteras. Det finns en föreställning om att bioavfallet förmultnar även bland blandavfallet och att det inte används som råvara.
”Allt som oftast funderar jag på om jag borde sortera. Men sen undrar man ändå om allt trots allt hamnar på samma ställe när avfallet behandlas.", säger en person i undersökningen.

ANDRA LÄSER