HBL omprioriterar kulturinnehållet – satsar mer på kulturjournalistiken

HBL ska under kommande år satsa mera på kultur, säger HBL:s chefredaktör Erja Yläjärvi. Recensionsverksamheten trimmas, men i kikaren finns mer kulturdebatt, fler fördjupande kulturartiklar och fokus på svensk scenkonst och litteratur.

HBL:s nya chefredaktör Erja Yläjärvi har sedan hon tillträdde i maj påbörjat ett omfattande reformprogram. Under hösten 2021 har redaktionen omorganiserats, fler journalister har anställts och en ny ekonomiredaktion har bildats. Fler utvecklingsprojekt står ännu i barnaskorna.

Också HBL:s kulturjournalistik omfattas av reformerna och Yläjärvi säger att hon ser kulturbevakningen som en central del av HBL:s läsarlöfte och uppdrag.

– HBL ska under kommande år satsa mer på kultur. Vi är ute efter samhällsrelevant kulturdebatt, fördjupande artiklar och intervjuer.

Som ett led i reformarbetet planeras en minskning av recensionerna med uppskattningsvis 20-25 procent under 2022. Yläjärvi betonar att det inte är frågan om någon besparingsåtgärd, utan om att frigöra resurser för andra former av kulturjournalistik. Totalt sett förblir frilansbudgeten lika stor som tidigare.

Hon konstaterar att HBL också framöver – jämfört med andra mediehus i samma storlek – kommer att ha en ytterst ambitiös kulturkritik.

– Det kan hända att vi ökar antalet recensioner av till exempel strömningstjänsternas utbud, i synnerhet svenskspråkiga tv- och audioproduktioner. Finlandssvensk litteratur och scenkonst är även i fortsättningen ytterst prioriterade.

– Samtidigt måste vi hela tiden kunna satsa på nytt innehåll, pröva på ny journalistik och skapa innehåll som tilltalar flera svenskspråkiga läsare. Alla recensioner har inte hittat sin publik och vi ska aktivt försöka hitta sådant innehåll som når fram.

Precis vilka nya satsningar och koncept som kan bli aktuella under 2022 är däremot ännu för tidigt att säga. Klart är att HBL också på kulturjournalistikens område ska söka sina egna infallsvinklar och uppslag och uppmärksamma konst och kulturfrågor som är relevanta för finlandssvenska läsare, i synnerhet i huvudstadsregionen men inte utan utblickar mot andra delar av Svenskfinland, Sverige och det finska Finland.

En del texter ska ge intellektuellt tuggmotstånd, andra kan ha ett lättare anslag.

– Kulturfrågorna blir allt mer en del av den allmänna samhällsdebatten. Vår kulturredaktion är ytterst professionell och jag litar fullständigt på att våra journalister har förmågan att ta kulturjournalistiken framåt, säger Yläjärvi och tillägger att kulturen kommer att spela en stor roll då veckoslutstidningarna förnyas i januari.

Artikelskribenten leder arbetet på HBL Kultur, men ingår inte i HBL:s redaktionella ledningsgrupp.

ANDRA LÄSER