Lek med elden att låta vargen sprida sig

Vem ligger bakom det olyckliga beslutet att landet skall ha en livskraftig vargstam?

Nu har då vargen igen varit någon till glädje och nytta: Aku Ahlholm har kunnat disputera på ämnet vargnyheter i medier (HBL 10.2). Gratulerar till doktorshatten!
Ahlholm framför mycket riktigt att vargen är ett stort konfliktämne, men upprepar klyschan att det är nästan 150 år sedan ett barn fallit offer för varg. Ändå måste alldeles nyligen skolbarn som väntade på sin buss fly in på närmaste gård på grund av att det dök upp varg. Vargproblemet eskalerar liksom virus och andra sjukdomar, som inte kvävs i sin linda. Det är liksom att leka med elden att låta vargen sprida sig i vårt land.
Vi hade inte behövt få ytterligare detta gissel på halsen. Vad hade vi för problem under de över hundra år som Finland var praktisk taget vargfritt? Vem ligger bakom det olyckliga beslutet att landet skall ha en livskraftig vargstam? Kunde man få veta den personens namn så att initiativtagaren fick ett ansikte. Han och de som följde honom har ovedersägligen orsakat mycken skada i vårt land – något som vargvännerna vägrar erkänna. Fridlysningsbeslutet. som omintetgjorde senatens kloka åtgärder på 1800-talet, borde noteras i historieböckerna.
Lyckligtvis går vargfrågan mycket lättare att lösa än till exempel coronapandemin. klimatuppvärmningen, befolkningsexplosionen, den ojämna inkomstfördelningen och det kaos som råder på finansmarknaden. Det enda som krävs är att vissa politiker inser misstaget att fridlysa vargen. Men det verkar som om ingen vågade ta det steget för att inte tappa ansiktet och sina anhängare i storstäderna.

Jan-Erik Ingvall,

Helsingfors

ANDRA LÄSER