Vågar man alls längre vara av annan åsikt?

Jag är allvarligt bekymrad över att vi är på väg, om vi inte redan är där, mot ett samhälle där endast vissa åsikter och tolkningar är tillåtna.

I diktaturer spärras oliktänkande in och berövas sina mänskliga rättigheter. Hos oss blir oliktänkande mål för de av folket tillsatta domstolarnas hat. De sägs upp, deras anhöriga förolämpas och de utsätts för nättrakasserier.
Jag har bekymrat följt med hur vår yttrande- och åsiktsfrihet allt mer begränsas, och här tycks medierna spela en stor roll. Det senaste exemplet är det snabbt påkomna upphävandet av Aki Ruotsalas utnämning till vd för Pori Jazz.
Kan åsikten att det inte finns homosexuella, men nog homosexualitet vara diskriminerande och kränkande för de mänskliga rättigheterna? Ur intervjun i Satakunnan Kansa framgår det inte att Ruotsala skulle ha jämställt homosexuella och homosexualitet med droger och drogmissbruk! Varför bads han inte om en precisering? Det verkar som om Ruotsalas utlåtande avsiktligt tolkats på ett visst sätt. Som jurist kan jag inte se något diskriminerande i det som Ruotsala sade. Dessutom har han ju senare konstaterat att hans budskap har feltolkats.
Jag är allvarligt bekymrad över att vi är på väg, om vi inte redan är där, mot ett samhälle där endast vissa åsikter och tolkningar är tillåtna. En dylik utveckling leder lätt till en ökande självcensur. Redan nu hör man folk säga att de inte bryr sig om eller vågar säga sin åsikt offentligt på grund av risken att bli mål för en överdimensionerad attack. Här behandlar jag naturligtvis inte frågor som omfattas av strafflagen.
Vem eller vilka i vårt samhälle styr vad vi får tänka eller bestämmer vilka åsikter vi får uttrycka? Vad garanterar att den här åsiktsformaren är jämlik, neutral och tolerant och berättar hela sanningen? Låt oss vara toleranta även mot den som har annan åsikt och sunt kritiska när vi följer olika informationskanaler!

Liisa Malmio

vicehäradshövding, Borgå

ANDRA LÄSER