Extremt tidiga stjärnor upptäckta

På bilden syns den avlägsna galaxhopen som forskarna studerat med teleskopen Alma och VLT. I galaxen MACS1149-JD1 (infälld på bilden) har forskarna kunnat se bevis för extremt tidiga stjärnor. Bild: Nasa/ESA

Stjärnor började bildas mycket tidigt i det nyfödda universum.Det framgår av en ny studie där forskare upptäckt bevis för syre i en avlägsen galax för över 13 miljarder år sedan, samt bevis för stjärnbildning bara 250 miljoner år efter universums födelse i Big Bang.

Studien, som publiceras i Nature, bygger på observationer från radioteleskopgruppen Alma och det optiska jätteteleskopet VLT i Chile.

I den avlägsna galaxen, med beteckningen MACS1149-JD1, upptäcktes ljus som härrör från joniserat syre. Ljuset skickades ut för 13,28 miljarder år sedan, en näst intill ofattbart lång tid och bara 500 miljoner år efter universums födelse i Big Bang.

Syret är ett bevis för förekomst av stjärnor eftersom syre inte fanns i universum innan de första stjärnorna tändes.

Tidiga stjärnor

Stjärnorna i galaxen är redan mogna, vilket visar att de började bildas vid ett tidigare stadium. Med hjälp av tidigare data kunde man räkna ut att de började bildas 250 miljoner år efter Big Bang.

– Det är det tidigaste kända beviset för stjärnbildning i universum, säger Erik Zackrisson, docent vid institutionen för fysik och astronomi vid Uppsala universitet, och en av forskarna bakom studien.

Förutom syre upptäckte man små mängder av väte i galaxen. Det är de tidigaste kända förekomsterna av båda dessa grundämnen.

Till tidernas begynnelse

Så mycket längre tillbaka i tiden än så här är svårt att nå. Med James Webb-teleskopet, det nya rymdteleskopet som ska tas i bruk 2020, kommer man att kunna se bakåt till samma tidpunkt, cirka 200-250 miljoner efter Big Bang. Men sedan blir det för ljussvagt för den typen av observationer.

Nästa steg blir då det planerade radioteleskopet SKA (Square Kilometre Array).

– Då kan vi studera vätgasen som stjärnorna bildades av. Med SKA kan man få fram en tredimensionell karta av vätgasen, och se hur bildandet av de första generationerna galaxer påverkade resten av universum, säger Zackrisson.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46