Extra hemvårdsstöd gör att kvinnor stannar hemma längre – och halkar efter på arbetsmarknaden

Kommuntillägget gör att många mammor dröjer med att återgå till arbetslivet. Bild: Mostphotos

I de kommuner som beviljar kommuntillägg på hemvårdsstödet, tar det längre tid för kvinnor att återgå till arbetet.

Familjepolitiken har en stor inverkan på kvinnors position på arbetsmarknaden, visar nya siffror från Folkpensionsanstalten.

Enligt rapporten stannar kvinnor längre hemma med sina barn i de kommuner som betalar ut kommuntillägg på hemvårdsstödet. I de kommuner som betalar tillägget på 150 euro, minskar sannolikheten att mammorna arbetar med upp till 18 procent. Detta oberoende av mammans arbetsbakgrund eller kommunens arbetslöshetsprocent.

I de kommuner som understöder privatvårdsstöd med ett extra kommuntillägg återgår kvinnorna däremot tidigare till arbetet. Stödet ger familjer möjlighet att välja mellan privat och kommunal dagvård.

Enligt rapporten stannade 80 procent av mammorna hemma med sitt barn tills barnet var åtminstone ett, och största delen vårdade barnet under hela föräldraledigheten medan papporna oftast bara använde faderskapsledigheten.

Ledigheterna fördelas med andra ord ojämnt mellan föräldrarna och långa vårdperioder försvagar kvinnors position på arbetsmarknaden och minskar deras pensioner.

– Stödens storlek har en stor inverkan på mammornas beslut om att återgå till arbetet. Man kan alltså försöka påverka familjernas beteende med familjepolitik. Vill man att familjeledigheterna ska bidra till en större jämställdhet borde ledigheterna fördelas jämnare mellan mammor och pappor, säger forskaren Tapio Räsänen i ett pressmeddelande.

Ett sätt vore att förlänga föräldraledigheten och avsätta en större del av den till papporna, summerar rapporten.

Annons: Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning